Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vacature recep­ti­onist / secre­ta­rieel medewerker m/v

Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau in Veenendaal - is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een recep­ti­onist / secre­ta­rieel medewerker m/v.

Het betreft een parttime functie van 16 uur.

Het Diensten­bureau voert voor de verschil­lende kerke­lijke organen secre­ta­riële, admini­stra­tieve en pr-werkzaam­heden uit. Daarnaast is het Diensten­bureau de vraagbaak voor lokale kerken en leden. De afdeling algemene zaken zoekt versterking in de vorm van een enthou­siaste medewerker die de handen uit de mouwen wil steken.

De taken van deze medewerker zijn in hoofd­lijnen:

 • bezoekers ontvangen;
 • verga­de­ringen facilitair onder­steunen;
 • de telefoon­cen­trale bedienen;
 • kopiëren en verzenden;
 • het adres­sen­be­stand bijwerken;
 • pr-materiaal verwerken;
 • de website updaten.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een medewerker op mbo-niveau die ervaring heeft in kantoor­werk­zaam­heden.

Wij denken daarbij aan het volgende profiel:

 • dienst­ver­le­nende instelling;
 • repre­sen­tatief en accuraat;
 • flexibel;
 • gevoel voor verant­woor­de­lijkheid;
 • goede beheersing van de Neder­landse taal;
 • kerkelijk meelevend.

Voor de arbeids­voor­waarden volgen wij de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk in Nederland (PKN).

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae kunt u vóór 11 juni 2018 richten aan de office manager van het Diensten­bureau, mw. Rita Blanken­stijn, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, of per e-mail: r.blankenstijn@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kunt u ook bij haar inwinnen (0318-582370).

Bekijk ook deze vacature:

Print Friendly, PDF & Email