Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature secre­ta­resse (14 uur)

Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau in Veenendaal - is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een

secre­ta­resse (14 uur)

Het Diensten­bureau voert voor de verschil­lende kerke­lijke organen secre­ta­riële en admini­stra­tieve werkzaam­heden uit. De teams van diaconaat en zending hebben behoefte aan meer secre­ta­riële onder­steuning.

Het zwaar­tepunt van de functie ligt bij diaconaat. De aandacht van het diaconale team richt zich op het werk van de diakenen, diaconaal betrok­kenen en het begeleiden van hulpver­le­nings­pro­jecten. Het team van zending heeft behoefte aan een notulist voor de deputa­ten­ver­ga­de­ringen.


De taken van deze secre­ta­resse zijn in hoofd­lijnen

voor diaconaat:

  • het beheren van de algemene mailbox;
  • het behan­delen van binnen­ko­mende telefoon­ge­sprekken;
  • relatie­beheer;
  • flexibele inzet bij taken rondom verga­de­ringen;

voor zending:

  • het notuleren en uitwerken van verga­de­ringen.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een medewerker met:

  • secre­ta­riële ervaring op hbo-niveau;
  • goede beheersing van de Neder­landse en Engelse taal;
  • een warm hart voor diaconaat en zending;
  • flexibele inzet­baarheid;
  • affiniteit met de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

 

Voor de arbeids­voor­waarden volgen wij de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk in Nederland (PKN).

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae kunt u vóór 3 mei 2019 richten aan de office manager van het Diensten­bureau, mw. Rita Blanken­stijn, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, of per e-mail: r.blankenstijn@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kunt u bij haar inwinnen (0318-582370) of bij ds. Erjan van der Linde (06-29363637), diaconaal consulent.

Print Friendly, PDF & Email