Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacature teamondersteuner evangelisatie

Door vertrek van een collega ontstaat op het Diensten­bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken de vacature van:

teamondersteuner evangelisatie

(18 uur per week)

 Het Diensten­bureau vervult een centrale, verbin­dende en dienst­ver­le­nende rol in de kerken. Het team van evange­li­satie adviseert de kerken bij het ontwik­kelen van visie en beleid, opdat zij in hun eigen omgeving getuigen van het evangelie aan hen die Jezus Christus nog niet kennen als hun Here en Heiland.

De evange­li­sa­tie­con­su­lenten richten zich met name op advisering en toerusting van kerken. Het is jouw taak hen daarin te ondersteunen.

Taken

Naast de genoemde werkzaamheden:

 • het voorbe­reiden en organi­seren van evene­menten, zoals pioniers­dagen en expert meetings;
 • het onder­steunen van het uitvoe­rende werk van de consulenten;
 • het voorbe­reiden en notuleren van vergaderingen;
 • het bewaken van korte- en langetermijnactiepunten.

Profiel

 • enthou­siaste christen, affiniteit met de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken;
 • hbo-werk- en -denkniveau;
 • ruime ervaring in een manage­men­ton­der­steu­nende functie;
 • uitste­kende beheersing van de Neder­landse taal;
 • hart voor evangelisatie;
 • accuraat, efficiënt, doortastend en flexibel;
 • teamspeler.

Arbeids­voor­waarden

Wij volgen de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk in Nederland.

Meer infor­matie
Bij Peter Visser (evange­li­sa­tie­con­sulent): p.visser@cgk.nl  of 06 83591171.

Interesse?
Stuur je motiva­tie­brief en cv vóór 12 augustus 2022 naar Diensten­bureau CGK, t.a.v. de heer Bertjan Groot­hedde (manager) via b.groothedde@cgk.nl.

 

Print Friendly, PDF & Email