Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature theoloog-trainer

Via Nova is een gemeen­schap in Amsterdam, met Jezus als basis en oriën­ta­tiepunt. We vertrouwen op vergeving en liefde, concreet gemaakt in het weerbar­stige leven. Dat is een voort­du­rende ontdek­kings­tocht.

Iedereen is welkom om op zijn of haar manier mee te doen. We weten dat het leven niet maakbaar is, maar we leven in de verwachting van wat God ons geeft. We vertrouwen op Jezus en laten ons leven door hem inspi­reren. We geven anderen en onszelf ruimte; we stellen graag vragen. We houden van Amsterdam en hebben het welzijn van de stad op het oog. We leven en werken midden in een seculiere cultuur. Echtheid in relaties hebben we hoog.

We komen voort uit een initi­atief van gemeen­testichting, maar inmiddels zijn we de pioniersfase voorbij. We zijn veranderd van een groep met vooral twintigers en dertigers in een gemeen­schap waarin ook kinderen een grote rol spelen. Tegelij­kertijd verlaten geregeld gezinnen de stad. Voor Via Nova breekt een nieuwe fase aan, ook omdat we onze voorganger in oktober jl. hebben uitge­zonden om het project Amsterdam Deugt te leiden. De typische voorgan­ger­staken verdelen we onder elkaar.

 

Wie zoeken wij?
Via Nova kiest voor leren van Jezus. Als gemeen­schap verlangen we ernaar dat het geloof in God meer “onder de huid” komt. Daarom zoeken we hulp van een man of vrouw die zo’n veran­dering (mede) wil vormgeven.

 

theoloog-trainer (0,5 fte)

  • Je hebt oog voor de gemeen­schap en voor mensen die nieuw op ons pad komen. Je hebt snel door waar de ander zit, zonder dat je een voorin­ge­nomen houding hebt over waar hij/zij zou moeten zijn.
  • Je stimu­leert graag tot reflectie, onderzoek en gebed, zodat de echtheid van Gods goede boodschap ontdekt en zichtbaar wordt. Je weet mensen aan elkaar te koppelen.
  • Je start of geeft mede vorm aan de totstand­koming van leergangen en trainingen die door Via Nova worden geïni­tieerd.
  • Je helpt teams om inspi­re­rende samen­komsten voor te bereiden. Je traint kring­leiders en geeste­lijke begeleiders in hun taak.
  • Je bent theolo­gisch geschoold. Je hebt ervaring met begeleiding van individuen en groepen. En dat geeft je energie. Je bent taalvaardig.
  • Je houdt van de stad. Je zorgt goed voor jezelf. Je wilt ook zelf leren van Jezus.

 

lees meer over de vacature

 

Print Friendly, PDF & Email