Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

van bezinning tot werkbaar plan

gemeente betrekken

Hart voor de stad vroeg diaconaal consulent Rudolf Setz om mee te denken in de dooront­wik­keling van hun missie en opdracht. Deze sectie onder verant­woor­de­lijkheid van diaconie Zwolle heeft als doel de gemeente te betrekken bij de nood in hun stad.  
‘Er ligt nu een duide­lijke missie en een plan voor ons’, zegt Arnold Messelink. Hij is vier jaar voorzitter geweest van Hart voor de stad. In het jaar van overdracht dacht hij: ‘We organi­seren allerlei diaconale en missi­o­naire activi­teiten, we hebben een app, contact met projecten en geven steun. Maar hoe kunnen we de gemeen­te­leden nog meer betrekken? Wat is onze focus? En wat blijft er over na alles wat we geïnves­teerd hebben de afgelopen jaren?’

stap voor stap

Diaconaal consulent Rudolf Setz is met ons opgelopen in een drietal ontwik­kel­sessies. Hij luisterde, stelde vragen en liet ons de proces­stappen doorlopen: stap voor stap vanuit zowel de huidige situatie als het verlangen dat God geeft, toewerken naar een concreet werkbaar plan. Een plan waar we de gemeente bij kunnen betrekken!
We leerden elkaar beter kennen. Met z’n negenen deelden we in dit proces persoon­lijke dingen. We stonden stil bij waar we nu staan én bij hoe we dat waarderen. We hebben samen gedroomd en plannen gemaakt.
Ik houd zelf van ‘actie’ maar wat ik in dit proces juist mooi vond, is dat we de tijd namen om te bezinnen, God te zoeken in wat Hij al aan het doen is in onze stad. 

duidelijk plan

Mijn opvolger en een nieuwe diaken deden actief mee in deze bijeen­komsten en dat zorgde direct voor een goede overdracht en goed draagvlak.
We hebben als Hart voor de stad ontdekt wat we blijven doen, waar we afscheid van willen nemen en wat we starten. Er ligt nu een duide­lijke missie en een duidelijk plan voor ons. Een plan waar we samen over na hebben gedacht en keuzes voor hebben gemaakt. Een plan waarmee we met open handen onderweg gaan. 
Voor mij wel raar om nu te stoppen als diaken na deze inspi­re­rende sessie. Maar ook mooi: ik kan het nu ook echt loslaten.’

Print Friendly, PDF & Email