Op de pagina Onze bladen kunt u een adreswijziging doorgeven voor de bladen Doorgeven, Verbonden, Ambtelijk Contact, Vrouw en Connect.

Een adreswijziging voor De Wekker kunt u doorgeven via de website van De Wekker.

Het Dienstenbureau houdt zich aan de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Meer informatie vindt u op de pagina over privacy.

Op landelijk niveau is er contact met NGK, vGKN, DGK, GKN, HHK, en Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Lees meer op de pagina van Deputaten eenheid gereformeerde belijders.