'We zagen de Zzzout­folder op de kerken­raad­s­tafel en dachten: dat kunnen we niet laten liggen!' Zomaar een citaat van één van de 13 kerken­raden die we ontvingen tijdens de ‘Zzzout’-informatieavonden in maart.
Zij lieten zich infor­meren over het missi­onair leertraject in onze kerken. We zijn dankbaar dat kerken oog hebben voor wat zij kunnen betekenen in hun eigen omgeving. Wij onder­steunen de kerken­raden bij het ontwik­kelen van hun missi­o­naire visie en bieden een missi­onair leertraject aan CGK-teams.
In 2018 hebben we ruimte voor 5 gemeen­te­teams. Kijk voor meer infor­matie op: www.cgk.nl/missionair-leertraject.