Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

veilige kerk, ook in coronatijd

In deze bijzondere tijd vraagt veiligheid in de kerk speciale aandacht. Slacht­offers hebben een steunende omgeving nodig om misbruik te kunnen melden. Deze omgeving ontbreekt nu vaak omdat we minder samen­komen en elkaar minder ontmoeten. Ook het samen­komen in kleine groepen is niet per definitie veiliger. Om kerken bewust te maken van deze situatie heeft het Meldpunt Misbruik het document ‘Veiligheid in de kerk, ook in coronatijd’ opgesteld. We lezen: 'Dat de kerk er ‘anders uitziet’ heeft mogelijk ook conse­quenties voor jouw rol en jouw contact met de gemeente. Steek in op wat je gemeente (en jij!) nu nodig heeft en herzie je plannen welllicht. Daarom 7 tips.'

Lees meer op meldpuntmisbruik.nl. Daar vindt u een link om misbruik te melden of vragen te stellen over misbruik in kerke­lijke relaties en om signalen of vermoedens te delen. U kunt daar ook het jaarverslag (verschenen in mei 2021) downloaden.

Meldpunt Misbruik is een inter­ker­kelijk meldpunt, waar ook de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken bij zijn aange­sloten, via de CGK-commissie seksueel misbruik.  De taak van de commissie is: het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: Meldpunt Misbruik

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email