Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Update: Venezolaanse migranten in Colombia

In 2019 riepen wij onze kerken op om te collec­teren voor noodhulp in Colombia.

Wat is de aanleiding?

Vanwege de dreiging die uitging en uitgaat van het Venezo­laanse regime sloegen honderd­dui­zenden Venezo­lanen naar Colombia. Gezinnen die daarvoor niets ontbeerden, mensen zoals u en ik, slapen nu op straat. Een groot deel verblijft in het kurkdroge noorden, het woestijn­gebied ‘La Guajira’.

We consta­teren dankbaar dat de kerken zich het lot van de Venezo­lanen aantrokken. De organi­satie ZOA ging met deze fondsen aan de slag en stuurde ons onlangs onder­staande update:

Sinds mei 2019 heeft ZOA een kantoor geopend in het Noord­oosten van Colombia, niet ver van de grens met Venezuela. Inmiddels zijn er ruim anderhalf miljoen mensen uit Venezuela de grens met Colombia overge­stoken, vanwege de enorme malaise in hun land. Er is een torenhoge inflatie gaande, waardoor gewone basis­be­hoeften niet meer aan te schaffen zijn. Bovendien is de voorraad van levens­be­hoeften en medicijnen in het land zo goed als op.

Met behulp van giften uit de achterban is ZOA begonnen om voor de meest kwetsbare Venezo­lanen een project te starten dat voorziet in water­tanks en latrines om zo te kunnen voorzien in drink­water en sanitaire voorzie­ningen. Tot voor kort woonden veel migranten in informele kampjes onder een gescheurd zeiltje. Er was geen enkele toilet en het drink­water kocht men tegen hoge prijs in kleine jerrycans.

In de eerst fase van het project zijn er in de buurt van het ZOA kantoor (Riohacha) ca. 500 water­tanks uitge­deeld van 500 ltr elk. Voor de huishoudens die niet in het bezit zijn van goede water­filters wordt deze door ZOA beschikbaar gesteld. Daarnaast is men op dit moment bezig met de constructie van ca. 300 latrines voor 300 huishoudens.

De nood is echter zeer groot in het gebied. Wat verder weg naar het noorden ligt Uribia waar ook vele migranten zijn neerge­streken. Zij hebben dezelfde behoeften en wachten met smart op hulp. Het aantal NGOs wat in dit gebied werkzaam is, is zeer beperkt.

Met het geld wat ZOA krijgt van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, kan nu een soort­gelijk project in Uribia worden opgestart. Ook vanuit andere kerken is geld ingezameld, waardoor we in staat zijn een grote groep zeer kwetsbare huishoudens te helpen. Er zullen zo’n 300 huishoudens (ruim 1700 personen) worden voorzien van 500 ltr water­tanks, pit latrines (locale WC’s) en water­filters. Ook worden er bij de toiletten zgn. tippy taps gemaakt, zodat men eenvoudig de handen kan wassen. Dit alles wordt onder­steund door een hygiëne promotie programma om zoveel mogelijk hygiëne te bevor­deren en ziekten te weren.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl