Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

synode­zitting GTU verdaagd

Op verzoek van en in overleg met de synodale commissie van onderzoek, die het onderwerp ‘GTU’ (Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit) in haar porte­feuille heeft, heeft het moderamen van de synode besloten de voorziene vervolg­zitting van 22 juni te verdagen naar D.V. 10 oktober. De reden is dat de commissie, vanwege het grote aantal vragen dat in de synode is gesteld en het complexe van de materie, meer tijd van voorbe­reiding nodig heeft.

Print Friendly, PDF & Email