Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

voorjaar­s­tournee Israël­con­sulent over Pesach

Van 27 maart t/m 5 april 2019 deelt drs. Albert Groot­hedde zijn bevin­dingen in Israël met kerken en gemeenten in Nederland. Hij is beschikbaar om ook in uw gemeente een lezing of presen­tatie te houden. Thema is: Pesach en Pasen; hoe verhouden de feesten zich tot elkaar?

God heeft de Joodse kalender bepaald. Hij gaf de verschil­lende feesten die tot op de dag van vandaag door Joden worden gevierd. In de lezing richten we ons op het Joodse Pesach. Wat is kenmerkend voor de Joodse Pesach­viering? Kunnen en mogen wij, gelovigen uit de heidenen, Pesach vieren? Hoe verhouden Pesach en Pasen zich tot elkaar? Is kennis van Pesach een verrijking voor ons christen-zijn? 

Albert Groot­hedde werkt sinds eind 2017 als Israël­con­sulent voor het Centrum voor Israël­studies (CIS) in Jeruzalem.

Voor meer infor­matie of voor het reser­veren van een lezing kunt u contact opnemen met het secre­ta­riaat van het CIS: info@hetcis.nl of 0318 - 696 577, Annemieke Steitner. In overleg kan ook een ander onderwerp gekozen worden.

Print Friendly, PDF & Email