Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

voorlopig besluitenboekje generale synode

De generale synode besloot om op de a.s. zittingsdag van 8 juni de synode provi­so­risch te sluiten met het oog op de voort­zetting van de synode na Pasen 2022. Het voorlopige beslui­ten­boekje bevat de besluit­teksten zoals die door de synode zijn vastge­steld tot en met februari 2021. Hoewel het vastge­stelde besluit­teksten betreft, is het boekje pas definitief als overgegaan wordt tot schrif­te­lijke publi­catie (en toezending aan de kerken) na de sluiting van de synode in 2022 D.V.. Tot die tijd kunnen er teksten worden toege­voegd, verschui­vingen plaats­vinden in de indeling en kleine tekstuele of taalkundige aanpas­singen of verdui­de­lij­kingen worden opgeschreven.

Inmiddels is het voorlopige beslui­ten­boekje van april 2021 vervangen door een latere editie. Zie de beslui­ten­pagina van de generale synode.

Print Friendly, PDF & Email