Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vraag: 'wat kun jij voor ons betekenen?'

'iedereen mag thuis­komen'

Dat is het motto van pioniersplek 'Hart voor West' in Rotterdam. Op 14 mei kwam er een grote groep pioniers en andere betrok­kenen samen tijdens de 'pioniersdag' die jaarlijks wordt gehouden.

Veel ruimte voor onder­linge bemoe­diging en delen van ervaringen. Veel ruimte ook om met elkaar te danken voor zegeningen en te bidden voor persoon­lijke uitda­gingen.

Met inspi­ratie van Rudolf Setz over de 'stevige driehoek', de 3 dimensies in het werk van God: ontspan als je bedenkt dat de richting ervan vaker boven-buiten-binnen is in plaats van boven-binnen-buiten. En om nog wat verder over na denken: 'De kerk is niet het doel, maar het effect van Gods missie'.

En we hoorden en zagen meer van de wonder­lijke en zegen­rijke gang van de leefge­meen­schap bij Hart voor West, met één van de lessen die pionier Cees van Breugel geleerd heeft: mensen komen wat halen, maar krijgen eigen­waarde als ze ook iets brengen. Dus vraag gewoon: 'wat kun jij voor ons betekenen' als iemand binnenkomt.

Laten we de pioniers en hun gemeen­schappen opdragen in onze gebeden; deze vooruit­ge­schoven posten van de kerk kunnen niet zonder!

Print Friendly, PDF & Email