Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wat betekent corona voor de kerken in onze zendingsgebieden?

Bekijk de wereld­kaart met infor­matie over het aantal corona­be­smet­tingen en je ziet dat inmiddels bijna elke land ter wereld getroffen werd. Ook landen, waar onze kerken zendings­con­tacten hebben, worden geraakt.

In de Gereja Toraja Mamasa, Indonesië, worden kerkdiensten als gevolg van de lockdown voorlopig niet in kerkge­bouwen gehouden, maar in kleine huiskringen.
In Zuid-Afrika is sinds 27 maart ook sprake van een totale lockdown. Het leger wordt ingezet om ervoor te zorgen dat wegaf­slui­tingen effectief zijn. Ook hier geen kerkdiensten meer in het kerkgebouw. Bij begra­fe­nissen mogen niet meer dan 50 personen aanwezig zijn.

Zendings­con­sulent ds. Willem van ’t Spijker sprak ds. Samson Nhlongo, een van de predi­kanten uit KwaNdebele, Zuid-Afrika. ‘Het was erg moeilijk omdat we nu de Goede Vrijdag­con­fe­rentie niet konden houden’, vertelde ds. Nhlongo. ‘In Zuid-Afrika is dat een van de hoogte­punten in het kerkelijk jaar. Elke kerk houdt een grote confe­rentie. Er zijn duizenden mensen op de been om samen Goede Vrijdag te herdenken en Pasen te vieren. Dat kan nu niet doorgaan.’
Op de vraag hoe nu dan de gemeente in beeld blijft, vertelde ds. Nhlongo dat hij via de telefoon contact probeert te onder­houden met zijn gemeen­te­leden. Op zondag zit hij met zijn vrouw en de rest van de familie thuis en luistert hij naar een kerkdienst van een van de predi­kanten uit de classis Tshwane. Gemeen­te­leden hebben een linkje gekregen om die dienst ook te kunnen volgen. Dus ook in Zuid-Afrika volg je de dienst vanaf je telefoon of computer (als je die hebt!).
Op de vraag of er momenteel besmet­tingen binnen het gebied van de kerk zijn, vertelde ds. Nhlongo dat dit gelukkig nog niet het geval is. Er zijn in de wijde omgeving wel besmet­tingen bekend.

In Botswana helpt het team van het Naro Language Project met de verspreiding van voorlich­tings­ma­te­riaal in het Naro. Via WhatsApp is een instruc­tie­filmpje verspreid dat door de project­leider, Isaac Khanx’a Saul en Orelebile werd verzorgd. Ook sprak Isaac een filmpje in, waarin hij het allemaal nog eens uitlegt.

In Thailand is een kerkdienst of samen­komst beleggen momenteel niet mogelijk, maar ook daar zijn gelukkig mogelijk­heden om via de sociale media wel verbonden te zijn met elkaar op de zondag.

Wat wel een mogelijk probleem gaat worden, is dat in veel van die partner­kerken de finan­ciële bijdrage van gemeen­te­leden voor het kerkelijk leven alleen binnen­komen via collectes. Als er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, en er dus geen collectes gehouden worden, kan het kerkelijk leven daardoor wel onder een zekere druk komen te staan. Zo loopt de kas van de GTM waaruit de predi­kant­strak­te­menten worden betaald momenteel wel heel snel leeg.

Print Friendly, PDF & Email