Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

wat een heerlijk boek!

Wij vroegen ds. Jan Wessels om een recensie van het boek Een kerk die kan: ‘Iedere kerkenraad, iedere groei­groep, ieder wijkteam, iedere ‘missie­groep’ zou het moeten lezen en bespreken. Ook omdat het zo’n praktisch boek is! Je handen gaan er echt van jeuken!’

Wat een heerlijk boek!

In de eerste plaats omdat het een eerlijk boek is. De verhalen zijn niet alleen maar succes­ver­halen. Dat maakt ook dat je het boek leest als een reisverhaal. Het laat de reis zien van Rudolf (en Akke) en Marten (en Lianne) met Assen Zoekt. Beginnend met een diep verlangen om Gods liefde te laten zien aan mensen in Assen die nauwe­lijks meer met God, met Zijn Woord en zelfs met volge­lingen van Jezus Christus in aanraking komen, wordt de weg beschreven die niet altijd vanzelf­sprekend was en waarin ze, als echte pioniers, met vallen en opstaan nieuw terrein verkenden en doortrokken.

Daarbij komen allerlei belang­rijke, soms meer en soms minder nieuwe missi­o­naire onder­werpen aan de orde waarbij het gedach­tegoed van Mike Breen (Een cultuur van disci­pel­schap) en 3DM (Nederland Zoekt) steeds weer om de hoek komt kijken. De ‘plaatjes’ die ze daarbij gezet hebben, maken het boek levendig - en daarmee bedoel ik niet alleen de mooie tekeningen (van Lieke Koster), maar ook de verhalen van Sietse, Wassim, Monica en vele anderen - en makkelijk leesbaar.

Als ik wat inzoom op de inhoud en op de ‘zaken’ die aan de orde worden gesteld, is voor mij het meest sprin­gende punt toch wel de hoop die de schrijvers uitspreken, dat de kerk minder een vereniging [JCW: met leden en met duide­lijke grenzen] wordt en meer een beweging gericht op de kern: liefde. In het boek beschrijven ze deze beweging als een inclu­sieve (extended) familie. Dat is volgens mij waar het om gaat! Zo’n familie is geen bounded set, maar veel meer een centred set. Wat een familie bij elkaar houdt is: liefde. Maar niet iedereen zit even dichtbij het vuur - om het zomaar te zeggen. Dit is een belang­rijke lijn in het boek.

boven, binnen, buiten
Daarnaast is natuurlijk een belangrijk element de nadruk op het denken vanuit drie dimensies als het gaat over de kerk: boven, binnen, buiten. Groei is belangrijk: het is een teken van leven. De schrijvers benadrukken echter dat getals­matige groei een effect kán zijn van een groei in drie dimensies, maar ‘zonder groei in alle drie de dimensies, in je eigen leven en in het leven van je kerk, zal wat opkomt geen goede wortels hebben en snel verdorren (zie Matteüs 13:20-21).’ (blz. 31) Heel het boek gaat hier dan ook verder over.

Tegelij­kertijd zit hier ook wel mijn grootste vraag. Er wordt vooral veel over ‘boven’ en ‘binnen’ gezegd. En natuurlijk komen er ook wel wat cultuur­fi­lo­so­fische kantte­ke­ningen voorbij, maar er wordt toch vooral vanuit boven en binnen naar gekeken. Zo wordt veel nadruk gelegd op theolo­gische kernwoorden als Missio Dei, incar­natie, kenosis etc. en op veran­der­pro­cessen in een groep.

denken vanuit je buurt
De vraag die bij mij opkwam was:  maar hoe kun je nu werkelijk ‘vanuit je buurt’ gaan denken? Niet aanbod­ge­richt (van bovenaf en/of binnenuit), maar echt vraag­ge­richt. Welke ‘buurt’ wordt bijvoor­beeld bedoeld in de onder­titel van het boek? Hoe analyseer je die buurt? Hoe maak je een geeste­lijke kaart van je buurt om te zien waar je bijvoor­beeld voor moet gaan bidden? Hoe zie je, zoek je naar waar God al aan het werk is (Missio Dei)? Hoe kom je uit je comfortzone in de ‘heggen en stegen’ van je buurt en vind je de mensen die smachten naar verbinding, zingeving en naar spiri­tu­a­liteit? Hoe wordt je werkelijk een - niet alleen maar verwel­ko­mende en warme, inclu­sieve, maar juist - uitno­di­gende gemeen­schap (zoals de achter­grond is van bewegingen als Kerkproe­verij bijvoor­beeld)? Dat heeft niet alleen met inclu­si­viteit te maken, maar ook met inten­ti­o­na­liteit.

Nogmaals, het is geen kritiek, maar alleen maar een vraag. Dat doet niets af aan de waarde van het boek. Iedere kerkenraad, iedere groei­groep, ieder wijkteam, iedere ‘missie­groep’ zou het moeten lezen en bespreken. Ook omdat het zo’n praktisch boek is! Je handen gaan er echt van jeuken!

drs. Jan Wessels
missi­onair predikant CG Bethelkerk (Veenendaal) en inter­na­ti­onaal directeur Faith2Share (UK)

Print Friendly, PDF & Email