Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen

Op 1 oktober promo­veerde drs. Jan van ’t Spijker, adviseur van deputaten evange­li­satie en zending, op een proef­schrift met een Engelse titel: to parti­cipate in Gods mission. Dr. van ’t Spijker vat de boodschap van zijn boek samen: ’Als kerk moeten we voort­durend bedenken dat we onze agenda moeten inrichten op de agenda van God’.

ZIjn broer, zendings­con­sulent ds. Willem van ’t Spijker, ging hierover met hem in gesprek.

wat is de agenda van God?

God is met zijn heilswerk bezig om heel de wereld onder zijn beslag te krijgen. In 2 Petrus 3: 13 lezen we dat de gelovigen uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerech­tigheid woont. Dat is de stip aan de horizon. Daar werkt de Here op aan en daar moet de kerk ook op bedacht zijn.

doet de kerk dat dan niet?

Dat doet de kerk niet genoeg, want de kerk is enorm druk en veel bezig met binnen­ker­ke­lijke zaken, en dan vergeet ze de hoofdzaak waarvoor ze in de wereld is. Namelijk om zichtbaar te maken waar het in het Koninkrijk van God om gaat, en dat het er is, en dat het komt. Daarbij mag de kerk dienen als de etalage van God, waar mensen zich vergapen aan hoe mooi het is en zijn zal. Wat zien mensen nu als ze naar de kerk kijken? Zien zij ‘hoe lief zij elkaar hebben’?

zijn al die vragen over bijvoorbeeld vrouw en ambt of homoseksualiteit dan niet belangrijk?

Die zijn niet onbelangrijk, maar in het licht van Gods agenda hebben ze niet de eerste prioriteit. Ik moet denken aan de woorden van ds. P.D.J. Buijs vooraf­gaand aan de synode van 2013. Hij zei op een vraag over de belang­rijkste onder­werpen van die synode: ‘In het licht van het Koninkrijk en de verbreiding van het Evangelie zijn dat onder­werpen zoals zending, evange­li­satie en Israël. Het is opmer­kelijk dat veel kerkleden die dingen vaak als minder belangrijk ervaren.'

maar als u dat zo zegt, bedoelt u dan eigenlijk te zeggen dat de kerk met de verkeerde dingen bezig is, en dat de kerk bekering nodig heeft?

Ik denk dat de kerk de priori­teiten als eerste op de agenda moet zetten. Als je daar mee bezig bent, kom je ook die andere zaken wel tegen. Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. God moet niet aan het eind van de tijden tegen ons kunnen zeggen: jullie hebben je met de verkeerde dingen bezig­ge­houden. Het lot van een enorm grote groep mensen die geen toegang had tot het Evangelie had niet zo jullie aandacht. Je hebt ze aan hun lot overgelaten …

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl