Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
groep mensen samen aan de koffie

webinar ‘Meer kleur in je kerk’

In Psalm 133 wordt gezegd dat het 'goed en heerlijk’ is als broeders samen­wonen. Steeds meer migran­ten­chris­tenen zijn de laatste jaren in Nederland komen wonen. Toch zien we nog weinig vermenging tussen Neder­landse en migran­ten­chris­tenen als het gaat om de zondagse diensten en het samen beleven van het geloof. Tegelijk zouden beide groepen veel van elkaar kunnen leren. Hoe oefenen we ons als kerken in een open houding naar mensen met een andere culturele of geloofsachtergrond?

waar schuurt het?

Op maandag 9 mei organi­seren de organi­saties van het Expert Netwerk Migranter het webinar Meer kleur in je kerk. Het webinar is bedoeld voor predi­kanten, voorgangers en andere belang­stel­lenden. Wat zijn redenen om naar meer kleur in je kerk te streven? Waar schuurt het? En ook niet onbelangrijk: hoe kun je het aanpakken?

René de Reuver, scriba van de Protes­tantse Kerk in Nederland, professor Mechteld Jansen, oud-rector van de Protes­tantse Theolo­gische Univer­siteit delen hun visie en ervaringen. Verder zal ‘onze’ ds. Jurjen ten Brinke een bijdrage leveren. Hij is voorganger van de inter­na­ti­onale gemeente Hoop voor Noord, een van de missi­o­naire plekken waar de CGK bij betrokken is. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

aanmelden voor het webinar

Het webinar is gratis te volgen op maandag 9 mei tussen 14.00 uur en 15.15 uur. Aanmelden kan met het formulier via onder­staande knop. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl