Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

week van gebed 2018

- van 21 t/m 28 januari -
De Week van Gebed is een jaarlijks terug­ke­rende week waarin chris­tenen samen bidden. Missie­Ne­derland organi­seert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie­Ne­derland kennen een lange gebedstra­ditie die teruggaat op initi­a­tieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen chris­tenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verant­woor­de­lijkheid voor anderen door de problemen van de samen­leving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initi­atief.
N

RECHT DOOR ZEE

"Uw hand Heer, ontzag­wekkend in kracht."
(Exodus 15 vers 6a)

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onder­drukt was door de Egypte­naren. Tegen­woordig zien de Caribische chris­tenen uit veel verschil­lende tradities de hand van God actief in het beëin­digen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal dat speciaal voor de Week van Gebed 2018 is ontwikkeld.

Meedoen aan de Week van Gebed
Er zijn diverse manieren waarop u aan de Week van Gebed kunt meedoen. Klik op Missie­Ne­derland voor praktische infor­matie en tips op de website (coördi­neren, organi­seren, bijwonen en meedoen thuis, op school of werk).

De poster kunt u hier downloaden:

  • poster lande­lijke week van gebed 2018
  • Print Friendly, PDF & Email