Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

week van gebed 2021: #blijfinmijnliefde

 

 #blijfin­mijn­liefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van chris­tenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Chris­tenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. 

De gebedsweek is een initi­atief van de Raad van Kerken en Missie­Ne­derland, een missi­onair netwerk van chris­tenen, kerken en organi­saties. Door heel Nederland zijn honderden plaat­se­lijke gemeenten uit verschil­lende kerkver­banden actief bij de gebedsweek betrokken. De organi­saties ontwik­kelden materialen voor kerken en chris­tenen, om invulling te geven aan het thema #blijfin­mijn­liefde. Zo is er een gebeds­boekje met dagelijkse overden­kingen en gebed­s­punten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer infor­matie hierover is te vinden op:

www.weekvangebed.nl

 

Print Friendly, PDF & Email