Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

welkom op de kerkendag van 31 mei

Op DV 31 mei 2019 wordt de vierde lande­lijke kerkendag van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken gehouden. De eerdere edities van 2012, 2014 en 2017 werden door de bezoekers erg gewaar­deerd. De mix van ontmoeting, bezinning en samen zingen is voor veel mensen een reden om deze dag te bezoeken.

Dit jaar is er een nieuwe locatie voor de kerkendag: de Pniëlkerk te Veenendaal. Toch een beetje het kloppend hart van ons kerkverband, omdat in hetzelfde gebouw het landelijk diensten­bureau gevestigd is. De Pniëlkerk is een nieuw gebouw met een grote kerkzaal, en daarmee geschikt om deze dag samen te beleven.

Het bijzondere van de kerk is dat het één van de weinige plaatsen in de samen­leving is waar jong en oud met elkaar samen­leven. Dat is niet toevallig maar past bij de Here die geen losse groepen roept maar een ‘volk’, een gemeen­schap die de scheids­lijnen van de wereld overstijgt. Op de kerkendag willen we graag het mooie dat God daarmee beoogt naar voren halen. God geeft ons aan elkaar om samen met alle heiligen de grootheid van Christus’ liefde te kennen (Efeze 3). Tegelijk blijkt het elke keer weer heel uitdagend om elkaar als verschil­lende generaties te begrijpen, te aanvaarden en elkaars taal te spreken.

jonge profeten en oude dromers

De positieve grondtoon van de dag komt naar voren in het gekozen thema. Op de eerste Pinksterdag, als Gods Geest wordt uitge­stort, legt Petrus dat wat er gebeurt uit met woorden uit de profeet Joël: zonen en dochters zullen profe­teren, jonge mensen zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen dromen (Hand. 2:17). De Geest van God raakt alle leeftijden aan. En dat aanvaarden we als een geschenk. Ds. Evert Everts, voorzitter van de commissie kerkendag zal de dag openen met een meditatie over deze Bijbel­tekst.

Een verschil met eerdere jaren is dat we dit keer de hele dag met elkaar beleven. In de ochtend houdt Ad Heystek uit Veenendaal een lezing onder de titel  ‘Van geslacht op geslacht’. Hij zal ons vertellen wat er typerend is voor de verschil­lende generaties in de kerk, en hoe ze in de kerk kunnen samen­leven en samen geloven. In de middag gaan we onder leiding van Laurens Snoek met elkaar in gesprek in een inter­ac­tieve Bijbel­studie onder de titel ‘Samen met vreugde water scheppen’ We hopen op die manier daadwer­kelijk iets te beleven van het samen kerk zijn. Het geheel van de dag wordt afgewisseld met korte filmpjes van mensen van verschil­lende leeftijden uit onze kerken. Ook krijgen we inspi­ratie uit verschil­lende kerken die ervaring hebben met de verbinding tussen de generaties. Een belangrijk onderdeel van de kerkendag is ontmoeting met elkaar. In de lange middag­pauze is er meer dan genoeg tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten of om de markt te bezoeken.

programma  

Thema: Jonge profeten en oude dromers - Gods Geest verbindt generaties

Vooraf is er tijd voor ontmoeting, koffie/thee en een gezellig rondje over de markt.

  • 10:30 – 12:00 uur plenair programma (Spreker: Ad Heystek)
    (Er is een apart kinder­pro­gramma vanaf 10:30 uur.)
  • 12:00 – 13:30 uur middag­pauze, ontmoeting, markt
  • 13:30 – 15:00 uur plenair programma (Spreker: Laurens Snoek)

Nadien is er alle tijd om elkaar te spreken. 

Locatie: Pniëlkerk, Ghandis­traat 2 Veenendaal

kinder­pro­gramma

Net als eerdere jaren is er weer een kinder­pro­gramma en een crèche. De kinderen kunt u op de goede plaats brengen voor het begin van het ochtend­pro­gramma.

We hopen u te ontmoeten op de kerkendag!

Namens de organi­satie,

Ds. W. de Bruin (Zutphen)

 

 

Print Friendly, PDF & Email