Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

wereldwijd bidden in verband met corona …

Corona is overal. De gevolgen van deze pandemie worden dus ook overal gevoeld. Wereldwijd bidden mensen. Daardoor kun je met elkaar verbonden zijn – bijvoor­beeld in West-Europa en Indonesië. Het plan is om dat op 31 oktober te doen.

Jaarlijks ontmoeten kerken en zendings­or­ga­ni­saties in Indonesië en West-Europa elkaar in Eukumindo. Het gaat daarbij om kerken en zendings­or­ga­ni­saties die banden hebben (gehad) met zending in Indonesië. Dit jaar kon dat niet fysiek gebeuren, en daarom werd er nu een online-overleg gehouden, in september. Naar aanleiding van wat de verte­gen­woor­digers uit Indonesië vertelden, kwam de vraag aan de orde hoe we aan de weder­zijdse verbon­denheid met de kerken in Indonesië, waar de gevolgen van Covid-19 ook heftig gevoeld worden, kunnen vormgeven.

We kwamen uit bij een moment van gezamenlijk gebed, op 31 oktober. En door een kleine taakgroep vanuit de deelnemers aan Eukumindo is een klein litur­gisch moment voorbereid (Bijbel­lezing, gebeds­tekst, liedsug­gestie) die in een bijeen­komst op 31 oktober 'ingevoegd' kan worden.

Voor Nederland zou je kunnen denken aan een Refor­ma­tie­her­denking. In Indonesië worden op 31 oktober ook altijd bijeen­komsten gehouden, en ook elders in Europa (in Eukumindo parti­ci­peren kerken uit onder andere Zwitserland, Duitsland, Ierland en Nederland) worden op 31 oktober wel vieringen of herden­kingen gehouden.

De voorbeeld-liturgie is hier te vinden.

Print Friendly, PDF & Email