Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Witness voor haar huis met het nieuwe dak, samen met twee Vendapredikanten Nefefe en Mawedzha.

werkreis naar zuidelijk Afrika

Na 2,5 jaar van reisbe­per­kingen is het weer mogelijk om op werkbezoek te gaan. Corine Lankhaar, deputaat diaconaat en lid van de werkgroep Afrika, en ds. Erjan van der Linde bezochten projecten, zendings­echt­paren en missi­o­naire diaconale werkers in Botswana en Zuid-Afrika.

Woord en daad niet te scheiden

De werkbe­zoeken werden uiteraard afgelegd namens diaconaat, maar in de praktijk merken we steeds weer dat Woord en daad, zending en diaconaat, niet te scheiden zijn. Een goed voorbeeld daarvan zien we in Botswana, waar we een kleuter­school voor San-kinderen en een straat­kin­de­ren­project voor San-jongeren onder­steunen. De aandacht voor deze gedis­cri­mi­neerde groep binnen onze kerken is ontstaan toen ruim 30 jaar geleden Hessel en Coby Visser als zende­lingen werden uitge­zonden om de taal van de Sanmensen te leren kennen, de Bijbel in deze taal te vertalen en het Evangelie met hen te delen. Inmiddels is een groot deel van de Bijbel vertaald en dan is het heerlijk om te zien dat in de kleuter­school deze Bijbel wordt gebruikt. Een juf van deze school vertelde ons: 'Het is zo fijn om elke ochtend de kinderen uit de Bijbel te vertellen!

meedenken met lokaal initiatief

Op zondag gaan we mee naar de kerk in het dorp waar Hessel en Coby Visser hun werk zijn gestart. We genieten van het intense zingen en de verkon­diging in het Naro door Hessel. Het gaat over de noodzaak van het bloed van een lam, gestreken aan de deurpost in Egypte, zodat de verderf­engel voorbijging. We zien de mensen intens luisteren. Na de dienst schieten drie dames ons aan. Ze willen graag een project starten om inkomen te genereren en daar hebben ze wat hulp bij nodig. Of we hier met hen over willen praten. Natuurlijk willen we dat. We zeggen niet: dit is het Evangelie, ga heen en zoek het maar uit! We gaan naast ze zitten om te horen wat hun vragen en problemen zijn en of we hier iets kunnen betekenen. Gedreven door de zorg voor wie hulp nodig heeft.

aan tafel bij Hessel en Coby Visser

foto: op bezoek bij Hessel en Coby Visser

roeping voor HIV/aidspatienten in Kriel

In Zuid-Afrika bezoeken we Hetty en Tjeerd Zuidema-Bloem. Zij ontfermen zich over HIV/aidspatienten in de mijnstad Kriel. Moeilijk werk, maar ook erg belangrijk werk! 18 jaar geleden vroeg Hetty als verpleeg­kundige zichzelf af: is dit nu het leven of is er meer? Via vrijwil­li­gerswerk in een kinder­tehuis in Kriel raakte zij betrokken bij de thuiszorg van HIV/aids patiënten. Tijdens de verzor­gings­ronden vertelt Hetty vrijmoedig over het evangelie en wijst ze mensen op de noodzaak om Jezus te kennen. Ook hier staan Woord en daad niet los van elkaar. Haar man Tjeerd onder­steunt haar in haar roeping in Kriel. Wat is het fijn om naar hun verhaal te luisteren, om te spreken over wat boeit en belast en samen te bidden tot onze God.

de wezen van Thembalethu

We spreken ook het team van Themba­lethu. Er zijn in Zuid-Afrika veel wezen. In Themba­lethu kunnen zij na schooltijd terecht in de dagopvang. Hier krijgen ze emoti­onele onder­steuning, huiswerk­be­ge­leiding en een goede maaltijd. Die maaltijd is erg belangrijk in een land waar voedsel soms schaars is. De kinderen krijgen onderwijs over hun identiteit, seksu­a­liteit en Gods bedoeling met het leven. Het valt ons op hoe gemoti­veerd de teamleden zijn om deze kwetsbare kinderen te helpen. Kinderen die een thuis zoeken, hongerig zijn. De medewerkers zien de nood en de behoeften. Een teamlid ervoer de stem van God die tegen haar zei: zorg voor deze kwetsbare kinderen. De kok vertelt dat wil proberen om als een moeder voor deze wezen te zijn. Ze brengt ze bij: voel je niet genegeerd of verlaten; God zorgt voor je! De teamleden willen veran­dering brengen in de de wijk en een rolmodel zijn voor de kinderen en jongeren. Wat heerlijk om hiervan deel uit te maken!

Corine en Erjan in gesprek met het team van Thembalethu

foto:  Corine en Erjan in gesprek met het team van Themba­lethu, dat 120 kinderen opvangt

hulp na stormschade

In het noorden van Zuid-Afrika zien we opnieuw hoe zending en diaconaat hand in hand gaan. We bezoeken de Reformed Churches of South Africa, die slacht­offers van de hiv-proble­matiek helpen om, waar mogelijk, een eigen inkomen te genereren. Deze kerken zijn ontstaan vanuit het zendingswerk. Via de diaconie gaven we hulp aan een gezin van 5 kinderen. Er waren geen ouders meer. De 18-jarige Witness, zorgt als oudste voor de andere kinderen. Door een storm was het dak van het huis gerukt. De kerken zorgen met onze onder­steuning voor een nieuw dak en de reparatie van het huis. We ontmoeten Witness. Ze vertelt ons wat er is gebeurd en bedankt de Neder­landse donoren hartelijk. Graag geven we haar dank aan je over. Op de foto bovenaan deze pagina zie je Witness voor haar huis met het nieuwe dak, samen met twee Venda­pre­di­kanten Nefefe en Mawedzha.

 

We horen van veel zorgen en spanningen. Wij mogen hierin een helpende rol vervullen, we hebben zoveel. Maar ook geven we graag terug wat deze hulp betekent voor zoveel mensen. Dit is iets om de Koning van de Kerk, onze Here Jezus, heel dankbaar voor te zijn.

Erjan van der Linde

 

Dit bericht staat in de diaco­naat­nieuws­brief van april. Lees hier de hele nieuws­brief.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl