Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

wie wil op onze homepage?

Vanwege de nieuwe priva­cy­wet­geving hebben wij op onze homepage (www.cgk.nl) de foto’s van veel mensen vervangen door foto’s van kerkge­bouwen. We zijn er echter van overtuigd dat kerken méér zijn dan steen en glas. We laten daarom ook graag de leden van onze kerken zien op onze website, want de leden zíjn de kerk.

Gelukkig mogen we wel afbeel­dingen van mensen plaatsen, als zij daarvoor maar toestemming geven. Daarom doen we deze oproep. Vindt u het leuk om een tijdje gepor­tret­teerd te worden op onze homepage? Laat het ons weten en stuur een foto!

Waar we aan denken? Bijvoor­beeld aan foto’s van een bijbel­stu­die­groep, een groep zingende leden, een gemeen­te­ac­ti­viteit, een gezamen­lijke maaltijd, een organist of muziek­groep, etc.

Waar moet de foto aan voldoen?

  • Recente foto
  • Van mensen bij een kerke­lijke activiteit
  • Minimaal 2000 pixels breed (houd als vuist­regel een bestands­grootte van ca. 2 MB aan)
  • Stuur in de mail een lijstje mee, met de namen van alle mensen die herkenbaar op de foto staan
  • En hun toestemming dat deze foto gebruikt mag worden op www.cgk.nl (voor kinderen tot 16 jaar geldt dat de ouders toestemming dienen te geven).

Stuur de foto(‘s) naar: info@cgk.nl. Vermeld daarbij uw contact­ge­gevens en tot welke gemeente u behoort.

Wij hopen veel foto’s in onze mailbox te ontvangen!

Print Friendly, PDF & Email