Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Jaarboek 2022

13.90

Jaarboek 2022 van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland

Catego­rieën: ,

Het jaarboek is alleen beschikbaar voor leden van de CGK. In verband met de priva­cy­regels (AVG) mogen wij geen persoon­lijke gegevens van leden van ons kerkverband verstrekken aan niet-leden.

Het Jaarboek 2022 bevat:

 • Alle bijge­werkte gegevens van de kerken, kerken­raden, diaco­nieën, predi­kanten, deputaat­schappen, plaat­se­lijke en lande­lijke vereni­gingen, plaat­se­lijke, classicale en lande­lijke perio­dieken en een overzicht van kerken waarmee de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken corres­pon­dentie onderhouden.
 • Het Jaarover­zicht 2021, geschreven door mw. B. Bikker. Daarin wordt o.a. aandacht gegeven aan hen die met emeritaat gingen: drs. H. Korving, ds. S. Otten, drs. G.R. Procee, ds. G. Vos en drs. A. Wagenaar.
 • De statis­tische gegevens over 2021, bijge­werkt door ds. H.J.Th. Velema.
 • In Memoriams over de in 2021 overleden predi­kanten ds. H. Biesma, ds. P. Roos en prof. dr. W. van ’t Spijker. Geschreven door resp. dr. D. Visser, ds. A. van Heteren en drs. R.W.J. Soeters.
 • Drie artikelen:
  • Br. J.H. Hermsen over de preek­plaats Oosterbeek die werd opgeheven in 2021.
  • Ir. D. de Groot over het fenomeen van de Groene kerk.
  • Drs. W. de Bruin over het werk van een luchtmachtpredikant.

Extra informatie

Gewicht 0.312 kg
Print Friendly, PDF & Email