Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

wisseling van de wacht binnen het deputaatschap

Hoewel de generale synode nog lang niet is afgelopen, werden er op de zittingsdag in oktober wel benoe­mingen gedaan. Ook voor het moderamen van zending werden nieuwe leden benoemd. Voorzitter ds. Hein Korving (5e van rechts) trad af en wordt opgevolgd door ds. Arie van der Zwan uit Dordrecht. Hij is een bekende in de kring van zending: als PS-deputaat was hij al eerder betrokken bij het werk, met name bij het zendings­project in Siberië. Als voorzitter zal hij niet meer deelnemen aan een speci­fieke deputaatschapscommissie.

Ook br. René Hoogen­doorn (3e van rechts) nam afscheid als modera­menlid. Hij wordt opgevolgd door zr. Ellen Hartog-van Halteren uit Bunschoten. Zij was daar jarenlang betrokken bij de plaat­se­lijke zendings­com­missie en is door haar werker­varing bij een commu­ni­ca­tie­bureau vooral belangrijk met het oog op het beleid ten aanzien van het zichtbaar maken van zending binnen de kerken.

Betekent het afscheid als modera­menlid voor ds. Korving een afscheid van het werk van zendings­de­pu­taten, voor br. Hoogen­doorn ligt nog een vervolg. Hij blijft als verte­gen­woor­diger van de kerk van Ridderkerk, die nauw betrokken is bij het zendings­project in Siberië, betrokken in die deputaat­schaps­com­missie en zal die commissie ook blijven voorzitten. Hij volgt als zodanig br. Kees Groeneveld op, die jarenlang verte­gen­woor­diger is geweest van Ridderkerk, nadat ook hij een lange tijd als modera­menlid deel uitmaakte van zendingsdeputaten.

Print Friendly, PDF & Email