Deputaten buitenlandse zending hebben ds. Arjan Witzier benoemd om te zijner tijd de huidige zendingsconsulent, ds. Willem van ’t Spijker, op te volgen. Ds. Van ’t Spijker bereikt D.V. in februari 2025 de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 1 januari 2025 treedt ds. Witzier volledig in dienst van zendingsdeputaten. We vroegen ds. Witzier wat hem aantrekt in de nieuwe functie en welke uitdagingen hij voor zich ziet.

Ds. Witzier: ‘Een bevoorrecht mens, zo voel ik mij met de benoeming als zendingsconsulent per 1 januari 2025! Het goede nieuws over Jezus Christus moet de wereld in. Mensen hebben het nodig Hem te leren kennen als de Redder. Die opdracht is er dichtbij en ver weg. Als dominee mag ik me inzetten om het dichtbij bekend te maken. Als zendingsconsulent mag ik me gaan inzetten om dat ook verder weg te laten gebeuren. Zoals ik dat dichtbij niet in mijn eentje kan en hoef te doen, maar samen met andere gelovigen, zo is het ook met het zendingswerk: met elkaar zetten we ons ervoor in dat mensen op allerlei plekken in de wereld de Here Jezus leren kennen.

Een mooie en uitdagende taak zie ik voor me. Hier in Nederland u en jou betrokken te krijgen en te houden bij het zendingswerk. En in het buitenland bestaand en nieuw zendingswerk aan te sturen en te begeleiden.

Alle werk in de kerk is gebedswerk. Bidt u en bid jij mee ook voor dit werk?’

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u