Zending ondersteunt een groot aantal zendingsprojecten in: Indonesië, Thailand, Zuid-Afrika, Botswana, Mozambique, Burundi, Tajmyr (Siberië) en een drietal kerkplantingsprojecten in Europa: Parijs, Girona en Noord-Italië.

Uit de kerken (minimumbijdragen) ontvingen we vorig jaar een bedrag van ruim een miljoen euro
(€1.015.000). Aan giften en overige inkomsten (onder andere de postzegels, die we graag blijven ontvangen!) kwam er een bedrag van bijna €85.000 binnen. Er werden ook verschillende legaten ontvangen, in totaal een bedrag van ruim €207.000, en verder kregen we van de belegde gelden nog een resultaat aan rente/dividend en koersresultaten van ruim €171.000. In totaal konden we aan de inkomstenkant een bedrag van €1.479.716 noteren. Dat was meer dan waarop we hadden durven hopen (en dus ook meer dan we begroot hadden). Met dat geld konden we onze projecten helpen, en daar zijn we dankbaar voor.

In totaal ging er in het afgelopen jaar €1.288.128 uit. Meer dan driekwart van dat bedrag besteedden we aan onze buitenlandse projecten.

Tajmyr

Een paar details: In de regio Tajmyr (Siberië) ondersteunden we een tiental gezinnen van evangelisten uit het team Oleg Ljoebitsj. Door de steun voor reizen kon Oleg met zijn team een aantal grote reizen maken over de toendra: in totaal reden ze meer dan achtduizend kilometer met de Trekol, het speciale voertuig voor dat gebied. Een viertal evangelisten reed meer dan tweeduizend kilometer met de sneeuwscooter om de verschillende nederzettingen van de rendierhouders te bezoeken met het goede nieuws over de Here Jezus.

Mozambique

In Mozambique (provincie Zambezia) gaf het team van ds. Nahoma onderwijs in vijf dorpen en steden. De groepen bestonden uit vijftig tot honderd studenten. Elke twee maanden maakte het team een tocht langs al die dorpen en steden om er een weekeind lang lessen te geven en toetsen af te nemen.

IFES

IFES HOST is een programma dat zich richt op buitenlandse studenten. Door middel van dit programma kon in een vijftal studentensteden een stafwerker het programma ondersteunen, contact leggen met lokale kerken, en uiteraard aandacht hebben voor de buitenlandse studenten. Ook werd het landelijke coördinatiewerk mogelijk gemaakt. Honderden studenten werden op die manier bereikt.

Botswana

In Botswana werd verder gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament. De Bijbelboeken Richteren en 1 en 2 Samuël konden naar de consultant voor een finale check.

Klik op de afbeelding om het pdf-document te downloaden.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u