Op 6 mei, in de nacht van zondag op maandag, overleed ds. Carel Affourtit, in de leeftijd van 77 jaar. Deputaten voor de buitenlandse zending gedenken met grote dankbaarheid zijn liefde en toewijding en grote inzet in de jaren dat hij samen met zijn vrouw uitgezonden was als zendingsechtpaar naar het toenmalige thuisland Venda, in het noord-oosten van Zuid-Afrika.

Missionair predikant

Ds. Affourtit werd direct na zijn theologiestudie in 1974 door deputaten zending in dienst genomen en volgde samen met zijn vrouw in dat jaar de zendingsopleiding in het Hendrik Kraemer Instituut in Oegstgeest. Op 31 januari 1975 werd hij bevestigd als missionair predikant in de kerk van Leiden en samen met zijn vrouw Dana werd hij uitgezonden naar Venda. Hij volgde daar ds. M (Bob) Rebel op, die vertrok naar het thuisland KwaNdebele.

Bijbelschool Iyani

Vanaf 1977 kreeg hij de leiding van het werk aan de Bijbelschool Iyani. Die school was in 1969 opgericht nabij Sibasa, als opleidingsplek voor de evangelisten die als ‘helpers’ van de zendingswerkers een taak hadden in de gemeentes die ontstonden. Het is met name de verdienste van ds. Affourtit dat Iyani uitgroeide tot een vormingsinstituut voor de kerken. Er werd een programma gemaakt voor de training van zondagsschoolleiding, leiders van vrouwenverenigingen, trainingen van gemeenteleden over discipelschap en allerlei andere taken van gemeenteleden en jeugdleiders. Ook werden er jeugdkampen voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar gegeven en marriage courses aangeboden. Het was de visie van ds. Affourtit dat de gemeente genoeg gaven heeft ontvangen, maar dat die gaven wel ontvouwd moeten worden, om te voorkomen dat de kerk alleen kan functioneren door betaalde krachten.
Naast het werk voor Iyani heeft ds. Affourtit zich ook sterk ingezet voor de oprichting van een christelijke multiculturele school, die in 1986 van start ging onder de naam ‘Tshikevha’.

In november 1987 keerde het gezin terug naar Nederland, waar ds. Affourtit de kerken van Rozenburg en Amsterdam-de Bron diende tot zijn emeritaat in 2011.

Van harte bidden wij om Gods troost en nabijheid voor zr. Dana Affourtit-Bouterse en voor de kinderen en kleinkinderen.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u