Zondag 15 oktober was een bijzondere dag voor de kerk van Vezubuhle, in Zuid-Afrika. Eindelijk kreeg de gemeente een eigen predikant, omdat ds. Jacob Mahlangu bevestigd werd in die gemeente. Ds. Mahlangu stond voorheen in de gemeente van Vaalbank, ook een van de gemeentes uit het voormalige KwaNdebele gebied.

In Nederland is een bevestiging van een predikant een heel gebeuren, maar dat is nog niets vergeleken bij wat er in Zuid-Afrika gebeurt in zo’n dienst. Een tweetal ouderlingen hielden de nieuwe dominee vanuit de Bijbel voor wat ze van hem verwachten: een preek over de talenten uit Mattheus 25: 14-30 en een preek over de profetie uit Ezechiël 37, waar de vlakte met de doodsbeenderen tot leven wordt gewekt. Ook de bevestiger, ds. Ntlatleng uit Kwaggafontein, hield een preek, waarin de boodschap van Paulus aan Timotheus klonk: verkondig het woord, altijd in alle omstandigheden.

Vervolgens werden er allerlei verklaringen getekend, door getuigen uit de classis en uit de synode, dat ds. Mahlangu nu werkelijk de predikant van Vezubuhle is. Ten slotte moest ook hijzelf nog een verklaring tekenen waarin hij belooft getrouw zijn werk te doen.

Uiteraard werd er veel gezongen en werden er allerlei welkomstgeschenken aan het nieuwe predikantsgezin geschonken. En volgens Afrikaanse gewoonte werd het geheel afgesloten met een goede maaltijd.

De zondag daarna was het pas de beurt van de nieuwe predikant van Vezubuhle, om te preken. Daarbij opende hij de Bijbel bij Mattheus 28, het zendingsbevel. De gemeenteleden worden uitgenodigd om dicht bij Jezus te leven en anderen uit te nodigen om Hem ook te volgen als discipelen.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u