Door de ligging van het land is Ethiopië de ideale plek om te werken aan Bijbelvertalingen voor de omliggende landen. Tefera Endalew, de directeur van Wycliffe Ethiopië, kan enthousiast vertellen hoe God zijn land gebruikt om de Bijbel in omringende landen te krijgen. Dat deed hij op een voorgangersbijeenkomst in Driebergen, waar de zendingsconsulent bij kon zijn.

In de luchtvaart gebruiken ze het woord ook: een hub. Schiphol Amsterdam is zo’n hub. Veel mensen die in Amsterdam landen, komen niet naar Nederland, maar vliegen vandaar naar een andere bestemming. Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is ook zo’n hub. Vanuit heel de wereld vliegen mensen naar Addis Abeba, om vandaar verder te gaan naar bestemmingen in Azië of Afrika of nog verder weg.

Op het gebied van Bijbelvertaalwerk is Addis Abeba ook een ‘hub’. Het land ligt centraal tussen Eritrea, Somalië, Sudan en Zuid-Sudan. Al eeuwenlang is in Ethiopië het christendom de grootste godsdienst. De landen erom heen zijn voor het grootste deel islamitische landen. En er is zoveel onrust in die landen, dat mensen ervandaan vluchten.

Tefera Endalew weet uit eigen ervaring wat het betekent om te moeten vluchten. Hij groeide op in het zuiden van Ethiopië, bij de Me’en. Hij en zijn familie kregen te maken met vervolging vanwege hun christelijke geloof. Een beroep op leidende mensen in Addis Abeba bracht daarin verandering en sindsdien wijdt Tefera zijn leven aan het dienen van de christenen. Hij zorgde met anderen voor een vertaling van de Bijbel in het Me’en en dat betekende een enorme verandering onder de hele bevolking.

Hij ervoer zelf die veranderende kracht van de Bijbel in de taal waarin je bent opgegroeid. Het motiveerde hem om zich blijvend in te zetten voor Bijbelvertaalwerk. Hij maakt het mogelijk dat mensen die uit Eritrea en Somalië naar Addis Abeba gevlucht zijn, werken aan de vertaling van de Bijbel. Voor sommige taalgroepen zijn er maar net twee handenvol christenen bekend, maar Tefera weet: zodra de Bijbel in hun taal beschikbaar komt, zullen we een grote verandering zien. In vluchtelingenkampen langs de grens met Sudan wordt ook aan Bijbelvertalingen gewerkt, onder leiding van Wycliffe Ethiopië.

Op die manier fungeert het land als een ware vertaalhub voor de Bijbel. Wat er gebeurt na het gereed komen en bekend worden van de Bijbel in een nieuwe taal omschrijft Tefera als ‘het boek Handelingen in onze eigen tijd’.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u