Ds. Tshililo Azwifaneli Liphadzi woont met zijn gezin in Centurion, een stad tussen Pretoria en Johannesburg. In Centurion is hij voorganger van een gemeente die vier preekplekken heeft. Zijn gemeente in Centurion betaalt zijn levensonderhoud, maar nog niet zo lang geleden heeft de synode hem benoemd om leiding te geven aan het opleidingsinstituut van de kerk: Iyani/Heidelberg. Een keer in de maand is hij een week in Sibasa, 470 kilometer van zijn huis.

Praktische insteek voor theologische opleiding

Ds. Liphadzi heeft een duidelijke visie voor zijn werk. Het moet bij de opleiding van studenten theologie gaan om een praktische opleiding. Daarom is hij blij dat de synode van zijn kerk een paar jaar geleden besloot om twee instituten in elkaar te schuiven. Iyani, dat zij sporen verdiend heeft als vormingsinstituut van de kerken. Daar werden jeugdconferenties gehouden, daar werd het zondagsschoolprogramma van de kerk uitgedacht. Daar werden vrouwen gevormd met het oog op christelijk gezinsleven. Daar werden ouderlingen en diakenen toegerust. Nu is Iyani onderdeel van het programma waar ook predikanten worden opgeleid. Heidelberg Theological Seminary schoof aan, en biedt studenten nu de mogelijkheid om meteen praktisch bezig te zijn in de gemeentes, in het vormingswerk en in het kerkplantingswerk. Je kunt aan Heidelberg niet beroepbaar gesteld worden als je niet hebt laten zien dat je hart hebt voor missionair werk en een nieuwe gemeente hebt helpen planten. Tijdens een werkbezoek spreken br. Sjaak van de Graaf en ds. Willem van ’t Spijker uitgebreid met hem hierover.

Wat zou het kunnen betekenen als in Nederland de opleiding van aankomende predikanten ook op zo’n praktische manier werd aangepakt? De werkbezoekers kunnen ernaar verlangen!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u