(leestijd 3 minuten)

Mukhanyo is het Ndebele-woord voor ‘licht’. Het is treffend dat een Bijbelschool in Zuid-Afrika die naam kreeg. Er spreekt visie uit. Die Bijbelschool werd min of meer spontaan geboren. Inmiddels bestaat de opleiding dertig jaar. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering die in april werd gehouden werd daar dankbaar bij stil gestaan.

Kerkplanter en leraar

Het begon, meer dan dertig jaar geleden, met een beleefdheidsbezoek van zendeling Ds. Bob Rebel aan het plaatselijke traditionele opperhoofd om zijn respect te betuigen en toestemming te vragen om in het gebied te mogen werken. Bob Rebel werkte al een aantal jaren in Zuid-Afrika: hij had in het thuisland Venda gewerkt, en werkte sinds 1975 in het thuisland KwaNdebele, als kerkplanter.

Ds. en mevrouw Rebel

Zoals gezegd bracht ds. Rebel dus een beleefdheidsbezoek aan de plaatselijke chief. Deze vroeg hem om op zondagmiddag terug te komen om voor hem en zijn ‘adviseurs in religieuze zaken’ te verschijnen. Toen hij die zondag weer naar het huis van de chief reisde, werd hij opgewacht door een hele groep leiders van de Afrikaanse onafhankelijke kerken. Het waren bisschoppen en oudsten uit de typische Apostolische en Zionistische Kerken, die je door heel Zuid-Afrika tegenkomt. Gekleed in mooie gewaden.

De lokale leiders reageerden enthousiast en zeiden: ‘Waarom geeft u ons ook geen les? Zou dat niet kunnen, dat u ons ook helpt om de Bijbel te lezen? Wij zouden daar graag wat licht bij krijgen.’ Hoewel ze kerkleiders waren, hadden ze om verschillende redenen niet de training gekregen die ze nodig hadden voor hun bediening. Later bleek zelfs, dat er kerkleiders bij waren die niet konden lezen of schrijven. Dat was geen probleem voor de cursus: ze kregen er ook lees- en schrijfles bij.

Deze kerkleiders vormden een overkoepelende organisatie: de KwaNdebele Churchesboard. Zo werd de Mukhanyo-visie geboren. Vanaf dat moment werkt Bob Rebel niet alleen meer als kerkplanter in wat uitgroeide tot de Gereformeerde Kerken van KwaNdebele. Maar hij reisde – vaak op zaterdag en op zondagmiddag – naar de dorpjes voor cursussen voor de kerkleiders van de onafhankelijke kerken. Later kreeg hij de ruimte om zich daar volledig op de concentreren, en kreeg hij een opvolger voor het werk in de kerk waar hij voorheen werkte.

Lesgeven in tuinhuisjes

Na verloop van tijd groeide de visie en sloten andere kerken zich aan. Ook zendingsdeputaten raakten meer en meer bij het werk betrokken. Dat was logisch, want zij hadden ds. Bob Rebel uitgezonden.

In de Gereformeerde Kerken van KwaNdebele groeide ondertussen de behoefte en de noodzaak om de opleiding van de werkers in de kerk wat meer te formaliseren. Er waren een aantal evangelisten die samenwerkten met de zendingspredikanten, en voor hen werd een opleiding op middelbaar niveau gezocht. Voor dat werk werd ds. Flip Buys beroepen. Ds. Rebel concentreerde zich op de cursussen in de verschillende dorpjes in KwaNdebele. In 1994 begon Flip Buys met een groep van vijf studenten, die al snel uitgroeide tot meer. Een gebouw was er niet: In Thembaletu, bij een van de kerken van KwaNdebele werden een aantal houten ‘tuinhuisjes’ neergezet, waar de studenten les kregen, en waar een kleine bibliotheek werd aangelegd.

Volwaardige opleiding

Na zijn pensioen werd ds. Bob Rebel opgevolgd door ds. Kees Buijs, die tot 2012 doorging met het werk aan de Mukhanyo Bibleschool. De opleiding waar ds. Flip Buys voor werd gevraagd groeide uit tot een formele theologische opleiding, die overigens nu ook weer een – zeer gewaardeerde – basiscursus geeft, het Focusprogramma. Naast dat Focusprogramma wordt er een middelbare theologische opleiding gegeven, maar je kunt er ook een Mastersprogramma doen.

De formele opleiding begon dus bij een kerkgebouw in Thembalethu, kreeg later een groot gebouwencomplex in KwaMhlanga en heeft inmiddels opleidingsplekken in Pretoria, Johannesburg, Rustenburg, en Durban en er zijn plannen om in Kaapstad een lesplek te openen. Daarnaast zijn er een groot aantal satellieten die het online programma van Mukhanyo aanbieden, en inmiddels kan het lesprogramma ook in de omliggende landen rond Zuid-Afrika gevolgd worden.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u