In de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt sinds een aantal jaren een gebedsactie georganiseerd onder de naam: ‘Uw Koninkrijk kome’. Vanuit zending ondersteunen we die oproep graag. In de tijd tussen Hemelvaart en de komst van de Pinkstergeest kwamen de leerlingen bijeen om te bidden. In hun hart leefde de vraag naar de komst van het Koninkrijk (Handelingen 1:6). Net zoals de leerlingen is het voor ons goed om speciaal in die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. 

3,2 miljard

Zendingsconsulent Willem van ’t Spijker vraagt om in die dagen vooral ook te bidden voor zoveel mensen die leven in landen waar je niet zomaar de naam van Jezus Christus tegenkomt.

Dit jaar hebben deputaten zending besloten toe te treden tot het platform NO CHOICE. Een van de punten die NO CHOICE maakt, is dat van de grofweg 8 miljard wereldbewoners ongeveer 3,2 miljard geen (vrije) toegang heeft tot het Evangelie. Volgens NO CHOICE mag dat daar wel wat meer aandacht voor zijn in onze Nederlandse geloofsgemeenschap.

Dichter bij huis

Ik weet niet hoe het u gaat, maar bij die grote getallen duizelt het mij wel een beetje. Ik probeer daarom de zaak vaak wat terug te brengen, zodat het behapbaar wordt. Stel je voor dat je in Abcoude woont. Abcoude heeft net iets meer dan achtduizend inwoners. Niet al die achtduizend mensen zijn christen. De christelijke geloofsgemeenschap in Abcoude probeert de anderen wel te bereiken met het goede nieuws over Jezus Christus, maar dat gaat niet zo makkelijk. Want van die achtduizend hebben er dan tweeëndertighonderd geen (vrije) toegang tot het Evangelie. Dat is veertig procent van de inwoners. Waarom is dat zo? Daarvoor zijn verschillende redenen. Dat is omdat ze geen Bijbel in hun eigen taal hebben, omdat ze leven in een wijk waar een onderdrukkend regime is, omdat de leidende religie in hun wijk of straat zo nadrukkelijk en overheersend is, dat het geluid van het Evangelie hen niet bereikt. De christenen van Abcoude geven wel geld om hun ongelovige dorpsgenoten te bereiken, maar minder dan vijf procent van die christenen kijkt om naar die ‘onbereikte’ dorpsgenoten. En van het geld dat ze bijeenbrengen om het goede nieuws te delen, gaat minder dan vijf procent naar werk om die onbereikte dorpsgenoten te bereiken.

Gebed om werkers

Terug van Abcoude naar die grote wereld waarin wij leven. Veertig procent van acht miljard mensen heeft geen (vrije) toegang tot het goede nieuws over de Here Jezus. Omdat ze geen Bijbel in hun eigen taal hebben, omdat ze leven in een land waar een onderdrukkend regime is, omdat de leidende religie in hun land zo nadrukkelijk en overheersend is, dat het geluid van het Evangelie hen niet bereikt. Hebben zij een keuzemogelijkheid? Of hebben zij NO CHOICE?

Als ik daarover nadenk komt mij een woord van de Here Jezus in gedachten. Mattheüs heeft het opgeschreven in zijn evangelie (hoofdstuk 9: 37-38). Jezus heeft de mensenmenigte gezien en Hij voelde medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Het gebed om de komst van het koninkrijk is ook een gebed om werkers. Werkers die zich juist willen inzetten om in die moeilijke gebieden door hun geleefde getuigenis en soms ook – wanneer het mogelijk is – door hun gesproken getuigenis hun medemensen te bereiken met die zeer blijde boodschap.

Graag ondersteun ik de oproep om in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het koninkrijk. Maar het gebed Uw Koninkrijk Kome vraagt ook wel dat we in ons gebed niet beperken tot mensen uit ons netwerk. Mag alstublieft die hele grote wereld ook in onze aandacht zijn?

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u