Eind 2023 brachten ds. Arie van der Zwan en br. Harry Lukens een werkbezoek aan Zuidoost-Azië. Het eerste stukje maakte de zendingsconsulent ook mee, maar hij moest na een paar dagen terugkeren wegens familieomstandigheden.

Ds. Van der Zwan vertelt iets over een paar ontmoetingen die hem raakten.

‘We hebben in korte tijd ontzettend veel mensen gesproken die op één of andere manier een plaats en taak hebben in Gods Koninkrijk. De diversiteit van hun werkzaamheden viel op: we spraken bestuurders van OMF, diverse zendingswerkers, al dan niet uitgezonden door de CGK, mdw-ers, taalkundigen die vanuit de Payap-universiteit in Chiang Mai onderzoek doen naar en lesgeven in de ‘theorie’ van het Bijbelvertalen. Ook zijn we met Ab Mol op bezoek geweest bij (aanstaande) gemeenteleden in Udon Thani. Deze mensen zijn zeer armoedig behuisd, maar het Woord ging er wel open en we waren getuige van het dagelijks werk waarmee een uitgezondene als Ab zich bezighoudt.

Uit al deze ontmoetingen heb ik onder meer deze gedachte overgehouden: je weet van jezelf wel dat je maar een klein radertje bent in een Koninkrijk dat zich wereldwijd openbaart en waarin God allerlei mensen in allerlei landen wil gebruiken. Het besef hoe klein je eigen bijdrage eigenlijk is en hoe verscheiden het werk is waarin God zoveel mensen met zoveel gaven in allerlei landen wil inzetten, is afgelopen weken alleen maar gegroeid. ‘Hoe groot zijt Gij!’

We spraken tijdens de reis via een van onze zendingswerkers met een Pakistaans vluchtelingengezin. Vader, moeder (tegen de veertig) met vier opgroeiende kinderen. Gevlucht uit Pakistan voor de familie van de vrouw, die van moslim christin geworden is en vervolgens haar leven niet meer zeker is. Ze zitten al een aantal jaren in feite opgesloten (ondergedoken) in een flat. Ze krijgen de nodige hulp en begeleiding van onze zendingswerker daar.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen is de vader van het gezin enkele jaren geleden buiten de flat opgewacht door meerdere Pakistaanse mannen, die door zijn schoonfamilie gestuurd waren om de eerwraak te voltrekken. Hij is door hen zo toegetakeld, dat hij het ternauwernood overleefd heeft. Als gevolg van meerdere botbreuken en een doorgesneden hals is hij nu levenslang arbeidsongeschikt en heeft hij dagelijks veel pijn.

Ondanks dit alles troffen we een gezin aan dat weliswaar beschadigd is, maar intussen vol overtuiging het geloof in Christus mocht belijden.

We vroegen hun 12-jarige zoontje wat hij later wilde worden. Zijn antwoord was: ‘Predikant, dan kan ik later naar Pakistan gaan om de familie van mijn moeder van Jezus te vertellen, zodat zij ook van Hem gaan houden…’

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u