Ds. Arie van der Zwan, voorzitter van deputaten zending bracht in de tweede week van december een bezoek aan Oezbekistan. Hebben we daar als zending dan ook banden mee? Ja en nee. Hij verloor er ook een pet…

De petten van ds. Van der Zwan

Ds. Van der Zwan draagt, als het om zending gaat, twee petten. Hij is voorzitter van zendingsdeputaten. Sinds 1 januari 2013 was hij ook voorzitter van stichting Friedensstimme Nederland. Friedensstimme steunt het zendings- en evangelisatiewerk van de niet-geregistreerde baptisten in Rusland en diverse voormalige Sovjetrepublieken. Sinds het begin van deze eeuw werken zending en Friedensstimme samen in de steun aan het werk in Tajmyr in het Siberische deel van de bewoonde wereld boven de poolcirkel. Zending steunt het werk van br. Oleg Ljoebitsj en zijn team van evangelisten.

Ontmoeten, vergaderen, bidden en bemoedigen

Waarom ging de reis nu naar Oezbekistan? Daar vond de jaarlijkse ontmoeting met de leiders van de baptistenbond plaats. In die bijeenkomst wordt de begroting van het hele werkgebied doorgenomen en vastgesteld. Een bijzondere tweedaagse vergadering, die met veel gebed, meditatie en samenzang omringd werd.

Na die begrotingsvergadering bleven de werkbezoekers nog enkele dagen om kleine gemeenten in het islamitische Oezbekistan te bezoeken. Dat was wederzijds een bemoedigende ervaring, zeker voor de vaak nog jonge evangelisten. Zij verkondigen op eenzame posten het Evangelie van onze Heiland.

Wat de contacten extra bijzonder maakte, was de aanwezigheid van het grote aantal dove gemeenteleden (een bekend verschijnsel in de Oezbeekse samenleving). Daarom werden de preken, die door de werkbezoekers werden gehouden, niet alleen in het Russisch vertaald maar ook in gebarentaal.

Dankbaar voor voortgang

Tijdens de bespreking van de begroting kwam ook het werk in Tajmyr uitgebreid aan de orde en de steun die zending hier kan geven. Er is sprake van voortgang van het werk, waarvoor we de Here dankbaar zijn. Het werk staat niet stil. Er zijn concrete plannen om evangelisatie- en bemoedigingsreizen naar Tixi te blijven maken. Deze stad ligt in de oostelijker gelegen provincie Jakoetië aan de Laptevzee, en valt formeel buiten het werkgebied van br. Oleg Ljoebitsj en zijn team, maar wordt sinds enkele jaren met regelmaat door de broeders uit Tajmyr bezocht. Vanuit Tajmyr is Tixi beter te bereiken dan vanuit Jakoetië.

In Tixi woont een ouder evangelistenechtpaar. De reizen die Oleg en zijn team naar Tixi maken, zijn daarom ook voor hen een waardevolle ondersteuning in de eenzame positie waarin ze verkeren.

Nieuwe voorzitter Friedenstimme

Ds. Arie van der Zwan ‘verloor’ bij het bezoek aan Oezbekistan een van zijn petten, door het voorzitterschap van Friedensstimme over te dragen aan ds. Pieter den Ouden (HHK Katwijk). De pet van voorzitter zending nam hij wel mee terug en zo blijft hij uiteraard wel bij het zendingswerk in Tajmyr betrokken.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u