In maart liet ds. Titus Bukuru trots de plek achter het oude kerkgebouw in Mugaruru zien, waar de gemeente bezig was een nieuwe kerk te bouwen. Hij stuurde nu een filmpje waarin hij vertelt over moeite en tegenslag.

Nieuwe kerk

Het leek allemaal zo mooi. De gemeente had hard gewerkt op een rijstveld in de buurt van Mugaruru, en met de opbrengst van de oogst hadden ze een stuk grond achter de kerk kunnen aankopen. Andere gemeenteleden hadden ook flink bijgedragen, en zo was er in maart van dit jaar al een flink stuk van een nieuwe, grotere kerk gebouwd. Toen alle vier de muren stonden, begon men met de dakconstructie. Maar toen stortte een van de muren weer in.

Tekst loopt door onder het filmpje

Opnieuw beginnen

In Burundi worden heel veel huizen en ook andere gebouwen weliswaar met gebakken stenen gemaakt, maar de stenen worden met modder op elkaar gelijmd, in plaats van met cement. Cement is duur, want het moet ingevoerd worden, en de transportkosten maken het nog eens extra duur.

Vaak gaat het goed, maar in dit geval moet de gemeente toch weer opnieuw beginnen: stenen schoonmaken, een plan maken om misschien toch nog even te wachten, nog een rijstveldje bebouwen om geld bijeen te krijgen om cement te kunnen kopen … Dan heb je wel moed nodig, en uithoudingsvermogen. En wellicht een klein beetje steun vanuit het buitenland.

Hulp

Een paar jaar geleden had zending een heel grote actie als plusproject. Actie cement, heette die. Het is niet de bedoeling dat het weer zo groots opgezet gaat worden, maar wat zou het mooi zijn als de gemeenteleden van ds. Bukuru zouden merken dat er niet alleen gebed is, zoals gevraagd wordt, maar ook een beetje daadwerkelijke hulp. Uw bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van Landelijk Kerkelijk Bureau Chr. Geref. Kerken onder vermelding van ‘Cement voor Mugaruru’.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u