Zondag 19 februari werd vanuit de kerk van Urk-Maranatha zr. Wilma de Vries uitgezonden als MDW’er. Wilma gaat missionair diaconaal werk doen in Albanië. Ze wordt uitgezonden door Urk-Maranatha in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond.

Gezondheidszorg

De kleine, kwetsbare kerken in Albanië staan voor grote uitdagingen. Ze zijn niet alleen een minderheid, maar hebben ook te maken met het moeilijke verleden, armoede en slechte gezondheidszorg.

‘Fokusi’ is het kerkenprogramma van de GZB in Albanië. Naast theologische toerusting, wordt diaconale ondersteuning aan het programma toegevoegd. Wilma zal zich gaan toeleggen op gezondheidszorg en verslavingszorg. Het organiseren van medische outreaches naar de dorpen, preventielessen en het bieden van een luisterend oor. Dit zal zij doen in samenwerking met de kerken en lokale partners. Een van de lokale partners is ABC Health Center: zij hebben het verlangen om palliatieve zorg op te zetten en de mensen te bereiken voor wie de gezondheidszorg nu niet beschikbaar is. Wilma gaat ook in de kliniek werken. Zo komt de kennis van de partners en de contacten van Fokusi samen met het gedeelde verlangen om Gods liefde handen en voeten te geven in Albanië.

Uitgezonden zendingswerkers

Het was niet de eerste keer dat uit de Maranathagemeente van Urk een zendingswerker werd uitgezonden. Familie Hessel en Coby Visser (Bijbelvertaalwerk in Botswana) en familie Albert en Jacomine Verhoef (Bijbelvertaalwerk in Tanzania) gingen voor. Bijzonder mooi is dat elke zondagmiddag in alle kerkgebouwen van de Maranathagemeente gebeden wordt voor de uitgezonden zendingswerkers en voor de mensen die via hen bereikt worden.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u