op de foto: ds. Willem van ‘t Spijker

De afgelopen synode gaf aan deputaten zending de opdracht om – samen met o.a. deputaten evangelisatie en diaconaat – te werken aan een programma van toerusting met het oog op zendingsbewustzijn. De zendingsdienst sluit hier mooi bij aan. Hier leest u meer informatie over de zendingsdienst en hoe u een zendingsdienst kan afspreken voor uw gemeente.

Zendingsconsulent ds. Willem van ’t Spijker of de adviseur van zending, ds. Jan van ’t Spijker, docent missiologie aan de TUA, gaan voor in een zendingsdienst.

Een zendingsdienst is een ochtenddienst waarin zending centraal staat. Dat betekent twee dingen:

  • er wordt vanuit de Bijbeltekst getekend hoe er een onlosmakelijke lijn ligt tussen het ontvangen van het goede nieuws en het getuige-zijn van de gelovige. De Here Jezus legt dit verband heel nadrukkelijk uit in Johannes 20:21: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’.
  • er wordt aandacht gegeven aan de projecten die zending ondersteunt. In een (korte) presentatie, tijdens of na de dienst, hoort u over de zendingsprojecten. Dat kan één specifiek project zijn, of juist een overzicht van alle projecten.

Wilt u voor 2024 een zendingsdienst in uw gemeente? De preekvoorziener kan vanaf 1 september 2023 een zendingsdienst aanvragen voor 2024.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u