Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zendingsdienst; een oproep om missionair te zijn

Hessel Visser, zendings­werker in Botswana, is niet alleen een goede Bijbel­ver­taler, hij heeft ook een duide­lijke mening over preken. Hij zegt: ‘Zending moet een duide­lijke plaats hebben in de preek die week aan week gehouden wordt. Het is belangrijk dat de preek missi­onair is en missi­onair maakt.’

Dit jaar gaf de synode aan deputaten zending de opdracht om – samen met o.a. deputaten evange­li­satie en diaconaat – te werken aan een programma van toerusting met het oog op zendings­be­wustzijn. De zendings­dienst sluit hier mooi bij aan. Hier leest u meer infor­matie over de zendings­dienst en hoe u een zendings­dienst kan afspreken voor uw gemeente.

Zendings­con­sulent ds. Willem van ’t Spijker of de adviseur van zending, de TUA-docent missi­o­logie ds. Jan van ’t Spijker gaan voor in een zendings­dienst. De visie van Hessel Visser en de opdracht van de synode zijn hierbij het uitgangspunt.

Een zendings­dienst is een ochtend­dienst waarin zending centraal staat. Dat betekent twee dingen:

  • er wordt vanuit de Bijbel­tekst getekend hoe er een onlos­ma­ke­lijke lijn ligt tussen het ontvangen van het goede nieuws en het getuige-zijn van de gelovige. De Here Jezus legt dit verband heel nadruk­kelijk uit in Johannes 20:21: ‘Zoals de Vader mij heeft uitge­zonden, zo zend ik jullie uit’.
  • er wordt aandacht gegeven aan de projecten die zending onder­steunt. In een (korte) presen­tatie, tijdens of na de dienst, hoort u over de zendings­pro­jecten. Dat kan één specifiek project zijn, of juist een overzicht van alle projecten.

Wilt u een zendings­dienst in uw gemeente? De preek­voor­ziener kan vanaf 1 september 2021 een zendings­dienst aanvragen voor 2022. In november en december 2021 is er ook nog ruimte voor een zendings­dienst. Neem contact op met het Diensten­bureau: telefoon­nummer: 0318-582362, e-mail: zending@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl