Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

zendingsdiensten 2021

Vorig jaar stelde Hessel Visser (Botswana) op een symposium over de preek: ‘Zending moet een duide­lijke plaats hebben in de preek die week aan week gehouden wordt. Het is belangrijk dat de preek missi­onair is en missi­onair maakt.’ Dit jaar gaf de synode aan deputaten zending de opdracht om – samen met anderen – te werken aan een programma van toerusting met het oog op zendings­be­wustzijn. In dat programma past de zendings­dienst naadloos.

Wanneer de zendings­con­sulent ds. Willem van ’t Spijker of de adviseur van zending, de TUA-docent missi­o­logie ds. Jan van ’t Spijker, voorgaan in een zendings­dienst, is hun insteek dat de preek missi­onair is en missi­onair maakt, en helpt aan de vorming van zendingsbewustzijn.

Een zendings­dienst is een ochtend­dienst waarin zending centraal staat. Dat betekent twee dingen: aller­eerst wordt vanuit de Bijbel­tekst getekend hoe er een onlos­ma­ke­lijke lijn ligt tussen het ontvangen van het goede nieuws en het getuige-zijn van de gelovige. De Here Jezus legt zelf die band heel nadruk­kelijk in Johannes 20:21 ‘Zoals de Vader mij heeft uitge­zonden, zo zend ik jullie uit’.

In de tweede plaats wordt in of om een zendings­dienst aandacht gegeven aan de projecten die door zending worden onder­steund. Soms door een totaal­over­zicht, soms door aandacht voor één enkel project. Dat kan gebeuren door een (korte) presen­tatie tijdens de dienst, dan kan ook gebeuren door een presen­tatie na de dienst.

Lange tijd geen zendings­dienst gehad bij u in de kerk? Laat de preek­voor­ziener contact opnemen met het Diensten­bureau om een afspraak te maken.

Vanaf 1 september a.s. is het mogelijk een zendings­dienst aan te vragen voor 2021.
Wilt u in aanmerking komen voor een zendings­dienst, neem dan contact op met het Diensten­bureau, tel. 0318-582362, e-mail zending@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email