Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

zendingsdiensten

Volgens Hessel Visser moet de zending een duide­lijke plaats hebben in de preek. Hij zei tijdens een symposium op Urk: ‘Het is belangrijk dat de preek missi­onair is en missi­onair maakt’. Wanneer de zendings­con­sulent of de adviseur van zending, de broers Willem en Jan van ’t Spijker, voorgaan in een zendings­dienst, wordt dat zeker aan de orde gesteld. Vanaf 2 september kunt u zo'n dienst voor het jaar 2020 aanvragen bij het Diensten­bureau, Willie Ruizendaal-van Diermen, w.ruizendaal@cgk.nl, tel. 0318-582362.

Een zendings­dienst is een dienst waarin zending centraal staat.

Dat betekent twee dingen: aller­eerst wordt vanuit de Bijbel­tekst getekend hoe er een onlos­ma­ke­lijke lijn ligt tussen het ontvangen van het goede nieuws en het getuige zijn van de gelovige. De Here Jezus legt zelf die band heel nadruk­kelijk in Johannes 20:21 ‘Zoals de Vader mij heeft uitge­zonden, zo zend ik jullie uit’. In de tweede plaats wordt in of om een zendings­dienst aandacht gegeven aan de projecten die door zending worden onder­steund. Soms in een totaal­over­zicht, soms met vooral aandacht voor één specifiek project. In overleg kunt u kiezen voor een (korte) presen­tatie tijdens de dienst, of voor een presen­tatie na de dienst.

Lange tijd geen zendings­dienst gehad bij u in de kerk? Laat de preek­voor­ziener een afspraak maken met het Diensten­bureau!

Print Friendly, PDF & Email