Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Zendingsnieuws: wat God in de wereld doet

 

Iedere maand verschijnt CGK Zendings­nieuws, de digitale nieuws­brief met actueel nieuws uit de zendings­ge­bieden en van onze zende­lingen en andere veldwerkers wereldwijd. Het laatste nummer is vorige week verschenen.

We schreven over de evangelist Oleg Ljoebitsj, die vanuit Oekraïne naar Siberië werd uitge­zonden. Kees Eijkelboom schreef zijn levens­verhaal op. Abdoulaye Sangho is regio­di­recteur van TWR in West- en Centraal-Afrika. In die onrustige regio verspreidt hij met zijn team via de radio het verzoe­nende evangelie. Hij is Nederland om erover te vertellen. En vertaal­con­sulent Albert Verhoeff schrijft over zijn werkbezoek aan Tanzania, waar hij met het vertaalteam de laatste hand legt aan een Bijbel­ver­taling in het Zinza.

Er was ook Neder­lands nieuws. De zendings­com­missie van Zeist organi­seerde een benefiet­diner om geld bijeen te brengen voor de zending. Vrijwil­liger Ria van der Zaal verwerkt alle ingeza­melde postzegels en wil ook graag uw gebruikte postzegels hebben. Het levert elk jaar ruim vijfduizend euro op voor de zending!

Iedere maand CGK Zendings­nieuws in uw mailbox? Meld u hier aan als abonnee.

Print Friendly, PDF & Email