Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zij die gaan en zij die blijven

Evacuatie moeder- en kindcentrum Vaders huis

Vaders huis (Otchiy Dim) helpt jonge moeders stappen te zetten naar een stabiel gezins­leven. Onze kerken onder­steunen dit moeder- en babycentrum. Er worden ook straat­kin­deren en – jongeren opgevangen en begeleid. Het centrum is gevestigd in Petrivske, ten westen van Kiev.

 In de vorige nieuws­brief lieten we u weten dat op de eerste dag van de oorlog 175 kinderen en hun begeleiders zijn geëva­cueerd naar Freiburg. Na dat eerste konvooi zijn nog 2 groepen veilig in Freiburg aange­komen. Dankzij de hulp van een collega-organi­satie kunnen al deze vluch­te­lingen worden opgevangen in vluch­te­lin­gen­centra in Freiburg.

 De groep bestaat voor het grootste deel uit vrouwen en kinderen. Ze zijn allemaal veilig en daar zijn ze dankbaar voor. Tegelij­kertijd zijn ze verdrietig, omdat ze gescheiden zijn van hun mannen en in grote onzekerheid verkeren over hun verdere familie en hun land.

Wonderlijk gespaard

door raket getroffen huis

woonhuis in Petrivske getroffen door raketinslag

Op 29 maart kwam er bericht van de achter­blijvers dat 'ons' dorp Petrivske getroffen is door raket­aan­vallen. Het centrum Father's House is wonderlijk gespaard gebleven. Dank aan de Here!

Er zijn meer bijzondere wonderen te melden. Veel Russische raketten worden onder­schept door de lucht­afweer, missen hun doel of gaan helemaal niet af. Dat is een bijzondere bescherming waar we de Here dankbaar voor zijn.

Ook opmer­kelijk is dat de commu­ni­catie via internet en social media gewoon nog mogelijk is. Voor de vele gezinnen die gescheiden van elkaar deze oorlog moeten verwerken is dat een bijzondere zegen.

Opvang in Mercy House

Anatoliy Krivenko met vluch­te­lingen uit Charkov en Marioepol

In het plaatsje Vatutine steunen wij het moeder- en babycentrum van Mercy House. Hier wordt gelukkig niet gevochten. Er zijn in Vatutine geen strate­gische doelen te veroveren.

De bewoners hebben besloten om te blijven en anderen te helpen door hen een veilig onderdak te bieden. Families uit Marioepol en Charkov hebben het gered om de veilige haven van Mercy House te bereiken. Met een groot papier met de tekst ‘kinderen’ op de voorruit hebben ze de gevaar­lijke tocht doorstaan.

Noodhulpactie loopt door

Help mee en geef voor  voedsel, schoon drink­water en (tijdelijk) onderdak. 

Print Friendly, PDF & Email