Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zingen: ja of nee?

Van verschil­lende kanten bereikten ons vragen over het zingen in de kerk, nu de lockdown verlengd is en er zorgen zijn over de verspreiding van de Britse variant van het covid19-virus.

basisadvies CGK

In feite verandert er niets aan ons advies in de vorige nieuws­brief (14 december).

We herhalen:

zang en muziek
In de concept-route­kaart, die nog wacht op vaststelling, is voor deze fase van de pandemie opgenomen dat er geen samenzang of muziek­groep kan zijn. We begrijpen dat dit zeker met Kerst een gemis is. Daarom adviseren we: mocht een gemeente toch voor muzikanten of zangers kiezen, beperk die dan tot wat minimaal nodig is. Met inacht­neming van alle richt­lijnen, in het bijzonder van het bewaren van afstand.

Het basis­advies is dus: in het geheel niet zingen. Als een kerkenraad in zijn vrijheid ervoor kiest toch te zingen, doe dat dan met minimale bezetting.

andere berichten

Protes­tantse Kerk Nederland | minister Grapperhaus
De Protes­tantse Kerk Nederland adviseert inmiddels ook dringend om niet te zingen tijdens de eredienst (zie hun website):  Minister Grapperhaus deed in zijn brief aan het CIO (inter­ker­kelijk contact overheid) op 15 december een dringende oproep aan kerken om slechts digitaal samen te komen, zijn verzoek is sindsdien niet veranderd.

deputaten eredienst CGK
‘Zingen is een zeer wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het is een van de weinige momenten waarop de gemeente aan het woord komt en haar geloof in alle aspecten uit. Het verbindt met God en met elkaar,’ zo schreven deputaten eredienst vorig jaar. Zij gaven enkele alter­na­tieven voor het zingen in de eredienst.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Protes­tantse Kerk Nederland, CIOweb

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email