Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zingen met Kerst?

Een relevante vraag voor kerken.
De overheid heeft op 17 november de regels voor het zingen aange­scherpt, vermoe­delijk mede vanwege de toename van zangbij­een­komsten rond Kerst. Deze aange­scherpte regels roepen wel enige verwarring op. Daarom zetten we op een rijtje wat onze inter­pre­tatie is van de lijn van de regels vanaf 19 november.

 

coronaniveau

Op dit moment bevinden we ons nog in het een na laatste niveau: zeer zorgelijk.

 

samenzang t/m 18 november

Het advies van de kerken was tot nu toe: we ontraden samenzang. Een alter­natief kunnen kerken bijvoor­beeld vinden door maximaal 4-5 zangers stem te laten geven aan het lied van de gemeente. De overheid verbiedt het zingen in de kerk overigens niet, omdat het onderdeel is van de belij­denis van een geloof. Maar in overleg met de overheid hebben de kerken wel adviezen opgesteld hoe dat zingen op verant­woorde wijze kan.

 

samenzang na 19 november

Boven­staand advies verandert niet. We ontraden dus nog steeds de samenzang.

In een breed kerkelijk overleg wordt op dit moment gewerkt aan een route­kaart voor de kerken. Daarin parti­ci­peren ook onze kerken. De gemeen­tezang maakt uiteraard deel uit van deze routekaart.

 

koorzang / Kerst

Voor nu geldt: de overheid legt alle amateurzang, dus ook van amateur­koren stil. Voor onbepaalde tijd mogen zij niet repeteren en evenmin uitvoeren. Profes­si­onele zangers en koren kunnen hun activi­teiten voort­zetten, met inacht­neming van de randvoor­waarden als afstand en ventilatie.

 

dus: wel of niet zingen?

Dat er wel in kerken mag worden gezongen, is omdat de overheid dit niet kan verbieden. Maar het is en blijft met dezelfde risico’s omgeven, iedereen wil voorkomen dat een kerk een corona­brand­haard wordt. Daarom is het aan de kerken de eerdere adviezen rond zingen in de kerk ter harte te nemen.

_______

Bron: Rijks­overheid, advies RIVM/OMT 4 november (pdf), Koornetwerk Nederland amateur­koren, Koornetwerk Nederland studie naar uitbraken bij koren nog niet afgerond

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email