Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

zorg over gemeenten die grens opzoeken

In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en verte­gen­woor­digers van kerken is nadruk­kelijk de zorg uitge­sproken over gemeenten die de grens van 30 personen opzoeken bij samen­komsten. Die grens mag alleen gehan­teerd worden in uitzon­der­lijke situaties zoals uitvaarten. Het is schadelijk voor de beeld­vorming richting kerken en het risico voor de volks­ge­zondheid is te groot.

Zo mogelijk komen er verdere beper­kende maatre­gelen wanneer kerken zich hier niet aan houden. Het Diensten­bureau brengt de oproep van minister Grapperhaus bij de kerken onder de aandacht.

 _______

Bron: inter­ker­kelijk overleg met minister Grapperhaus week 14

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl