Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zorgen voor jezelf

Wat kun je doen als je bij jezelf merkt dat onrust en stress toenemen? De psycho-pastorale steun­groep van CGK Bennekom deelde in eigen gemeente adviezen hoe je voor jezelf kunt zorgen in tijden van stress. Met hun toestemming nemen wij deze infor­matie over.

- - -

Onrust en stress kunnen oplopen, nu velen van ons door coron­a­maat­re­gelen aan huis gebonden zijn (thuiswerk) en dit moeten combi­neren met zorg voor kinderen. Of juist omdat je alleen bent, geen face-to-face sociale contacten hebt. Of omdat we als kerke­lijke gemeente niet bij elkaar kunnen komen en sport als uitlaatklep ook veel minder mogelijk is. Stress ook voor onder­nemers om het voort­be­staan van hun bedrijf en de verant­woor­de­lijkheid voor personeel.

 

wat zou je kunnen ervaren?
  • moeite met het vinden van dagritme, wat zorgt voor frustratie, luste­loosheid of juist gejaagdheid;
  • het gevoel overbelast te zijn omdat het werk nieuwe acties van je vraagt, naast de zorgtaak die je al hebt;
  • bezorgdheid en angst over de gezondheid van jezelf en je geliefden;
  • eenzaamheid als je alleen in je eigen omgeving bent;
  • gevoelens van zinloosheid of verlies van betekenis, door minder contact met familie, collega’s, anderen uit je directe omgeving en mensen uit kerke­lijke of verenigingsverbanden;
  • gedachten die niet te stoppen zijn over ontwik­ke­lingen en scenario’s, over wat er gaat gebeuren;
  • stemmings­klachten: zeker als je voor de corona-uitbraak al sombere gevoelens of angst­klachten had, zouden deze nu kunnen verergeren.

 

wat kun je doen?

Goede zelfzorg is belangrijk: psychisch, licha­melijk en sociaal.

Dit begint met compassie, dat wil zeggen dat je mag erkennen dat angst en onrust­ge­voelens er zijn. Deze situatie is moeilijk en niemand heeft er ervaring mee. Het is logisch dat die allerlei gedachten en gevoelens oproept. Dat vraagt om tijd en aanpassing. Tegelijk is het mogelijk om iets te doen wat helpend kan zijn.

dagritme en ontspanning
Probeer bijvoor­beeld (zo mogelijk samen met je gezins­leden en met anderen digitaal) een dagritme, weekschema en huisregels op te stellen.
Met daarbij zoveel mogelijk ritme: op dezelfde tijd opstaan en gaan slapen, werk-, eet- en ontspan­nings­tijden. Creëer als dat kan een vaste werkplek in huis. Bedenk hoe je tot ontspanning komt, bijvoor­beeld door (Bijbel) lezen, bidden, Netflix kijken, creatief bezig zijn, mindfulness (‘bewust aandacht geven aan het moment, zonder te oordelen’) en een rondje wandelen of fietsen in de buiten­lucht. Er bestaan verschil­lende apps om je hierbij te ondersteunen.

geen negatieve, maar helpende gedachten
Psychische zelfzorg betekent dat je je gedachten en gevoelens obser­veert, maar je er niet zo door laat beïnvloeden, dat je in somberheid vervalt.
Probeer de volgende tip: als je merkt dat je negatieve gedachten hebt, stel er dan een ‘helpende gedachte’ tegenover. Bedenk en schrijf bijvoor­beeld met regelmaat op waar je dankbaar voor bent.

bewegen, slapen en voeding
Licha­me­lijke zelfzorg: uit onderzoek blijkt dat minimaal een uur in de buiten­lucht  bewegen zorgt voor psychische balans. 7-9 uur slapen en gezonde voeding zijn uiteraard ook belangrijk.

zoek contact
Sociale zelfzorg: zoek digitaal of telefo­nisch contact met anderen, bijvoor­beeld binnen je familie, team, vrien­den­kring en kerk. Het delen van gedachten van angst en somberheid helpt. Ook het delen van prettige herin­ne­ringen of gevoelens kan helpen als tegen­wicht. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander, want iets doen voor een ander geeft zin en betekenis.

 _______

Bron: psycho-pastorale steun­groep CGK Bennekom, Chris­te­lijke Hogeschool Ede

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email