Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zoveel lijntjes om te herstellen

Bij de pioniers­plekken hadden de coron­a­maat­re­gelen misschien wel een grotere invloed dan in de geves­tigde kerken. Marco Vos, missi­onair werker bij ICF Apeldoorn, vertelt.

nieuw normaal
Hoe gaat het met jou?

Marco lacht, het is blijkbaar een onver­wachte vraag. ‘Met mij persoonlijk gaat het prima. We zijn na de eerste ‘crisisflow’ - wat is het allemaal spannend - toege­groeid naar het ‘nieuwe normaal’.’

impact
Wat voor impact hadden alle voorschriften op jouw gemeen­schap?

‘Veel activi­teiten vielen stil: samen koffie­drinken, de maaltijden, de huisgroepen … Hoe groot de impact echt is, weten we niet. Maar ik denk wel: Als dit nog heel lang duurt, wat gaat dat betekenen?’

buiten beeld
Marco vertelt verder: ‘Voor de corona-uitbraak kwamen we op zondag met 80 tot 100 volwas­senen samen. En de maande­lijkse maaltijden trokken wel 150 mensen extra. Vooral die laatste groep is nu een beetje buiten beeld. We kennen hen veel minder, dus we kunnen niet eenvoudig vragen hoe het met ze gaat.’

verbinding
Hoe zorg je voor onder­linge verbinding?
Onze zondagse livestream voelt ‘eigen’, de kijkers zien onze sprekers en de eigen muziek­groepen. De stream wordt vertaald in het Arabisch en Farsi. Eén keer per week ontmoeten we elkaar via ‘ICF Connect’, video­sa­men­komsten via Zoom. We zijn dankbaar elkaar te kunnen zien, bidden samen en delen in groepjes van 4 tot 5 mensen persoon­lijke dingen.’

nieuw
Heeft de corona­crisis ook nieuwe dingen gebracht?
‘Het onder­linge contact is verdiept. Het is zo mooi als je merkt dat je gemeen­schap bént. Ik had wel verwacht dat we meer verzoeken om onder­steuning zouden krijgen, dat we missi­onair misschien nieuwe ingangen zouden vinden, maar dat is niet het geval. Wel heeft een van onze dopelingen een Instagram­ac­count opgezet met volgers tot in Iran.

herstellen
Hoe nu verder?
‘Dat is zoeken. Werken met mensen uit andere culturen, betekent werken via relaties. Door de lange duur van de maatre­gelen zijn er zoveel lijntjes doorbroken, die moeten we herstellen. Tegelijk weten we dat Jezus Christus zijn kerk bouwt, dat geeft rust.’

___

Dit interview verscheen eerder in het septem­ber­nummer van ons magazine Doorgeven.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl