Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Zzzout in 2020

Noteer:

infor­ma­tie­avond missi­onair leertraject

woens­dag­avond 18 maart in Veenendaal

aanvang 19.45 uur

Met een team van uw gemeente nadenken en werken aan missi­onair zijn in de omgeving van uw kerk?
Dat kan in het missi­onair leertraject dat in 2020 weer start met max. 3 gemeen­te­teams. We hopen op een grote opkomst!

Een missi­onair leertraject kan niet plaats­vinden zonder instemming en leiding van de kerkenraad. Daarom nodigen we ieder voorjaar de kerken­raden uit voor een eerste infor­ma­tie­avond. Op deze avond geven wij meer infor­matie over het leertraject en reiken we handvatten aan om als kerkenraad een missi­o­naire visie te ontwik­kelen, zodat de gemeen­te­teams ruimte en steun krijgen om missi­o­naire initi­a­tieven te ontplooien.

Overweegt u een gemeen­teteam te laten deelnemen aan het traject, dan zijn de kerken­raads­leden van harte welkom op onze intro­duc­tie­avond voor kerken­raden, graag zoveel mogelijk met de voltallige raad.

Wilt u met uw kerkenraad deelnemen? Laat ons dan vóór 2 maart weten met hoeveel personen u komt (graag per e-mail naar evangelisatie@cgk.nl).

Print Friendly, PDF & Email