Projectomschrijving

In Pakistan leeft ruim 30% van de bevolking onder de armoedegrens. De christelijke welzijnsorganisatie YWAY wil mensen in de regio Nankana structureel aan voldoende voedsel helpen door zaaigoed te verstrekken voor een eigen moestuin. YWAY ondersteunt de verzorging van de groenteplantjes met instructieboekjes- en filmpjes. Ook familieleden of buren profiteren van de opbrengst van de moestuin. Zo worden mensen minder snel slachtoffer van omstandigheden (zoals werkloosheid door de coronacrisis) én kunnen zij gezond en sterk de uitdagingen van het leven aan.

Waarom dit project?

Het leven op het Pakistaanse platteland is moeilijk. Voor een karig loon werken mensen lang en hard, zonder goede rechtspositie voor werknemers. Bijvoorbeeld met het bakken van stenen in ovens. Voor zwakken of minderheden, zoals christenen, is het dagelijks leven extra zwaar omdat zij geen enkele hulp krijgen in tijden van nood.

YWAY komt voor deze groepen op. Zo verstrekte ze bijvoorbeeld noodhulp tijdens de coronapandemie. Zij ziet ook de nood die er op langere termijn is en wil fundamenteel bijdragen aan de verlichting van armoede.

Impact

Gezinnen besluiten zelf of ze deelnemen aan het moestuinproject. Dat gebeurt naar aanleiding van folders die worden verspreid of contacten die YWAY legt tijdens het organiseren van sportactiviteiten in de gemeenschap. Als gezinnen meedoen, komt een YWAY-teamlid op bezoek om te helpen bij het aanleggen van de moestuin. Zo wordt de kerk zichtbaarder in de gemeenschap rondom Nankana. En wordt duidelijk dat de teamleden Christus navolgen door te helpen wie geen helper heeft.

Wat kunnen we leren?

Het vraagt in de Pakistaanse context moed en lef om een project te starten zonder onderscheid te maken. Het YWAY-team hoopt vertrouwen op te bouwen tussen de dorpelingen in de gemeenschappen. Maar ook de kerken onderling te versterken door samen te participeren in dit project.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Steun en training arme koffieboeren

Lees meer

Bosbehoud en bosbescherming

Lees meer